top of page
Mediator_edited.jpg

Undervisning i konflikthåndtering

Kurser og workshops om konflikthåndtering

Konflikter er en del af livet. De opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem. Og det nytter ikke noget at forsøge at undgå dem, for det kan man ikke.

Konflikter kan føre til samarbejdsvanskeligheder, stress og dårlig trivsel, og det gør de desværre alt for ofte.

 

Men de kan også være med til at styrke relationer, blive klogere og finde nye løsninger på fælles udfordringer, hvis man håndterer dem konstruktivt. Det kan man heldigvis lære og øve sig i og blive god til. Og det vil vi gerne hjælpe jer med.

Relevant for hvem?

Vores workshops og kurser om konflikthåndtering henvender sig til jer, der oplever, at konflikter spænder ben for samarbejdet, relationerne og/eller trivslen på jeres arbejdsplads, og som savner viden og værktøjer til at håndtere det på en god måde. 

Det kan både være, når man som medarbejder eller leder selv bliver involveret i en konflikt med en medarbejder eller leder, når man bliver involveret i andres konflikter (for eksempel hvis en kollega beder om råd og vejledning i forhold til en konflikt hun/han befinder sig i) og når man får en 'mæglende' rolle i konflikter mellem andre. 

Udbytte

De vigtigste ’værktøjer’ til at håndtere en konflikt konstruktivt er at forstå, hvad konflikten handler om, samt at kommunikere om den på en konstruktiv måde.

 

Derfor fokuserer vores workshops altid på at give deltagerne: 

 

  • Viden om, hvad konflikter grundlæggende handler om: hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at løse dem?

  • Viden om, hvilke former for kommunikation der optrapper konflikter, samt hvilke kommunikationsformer, der kan være med til at forebygge og nedtrappe konflikter

  • Større indsigt i, hvordan de selv reagerer i konfliktsituationer – og hvordan de kan agere mere konstruktivt

Afhængigt af, hvor lang tid vi har, kan vi også arbejde med og 'træne', hvordan man helt konkret kan støtte en anden person (fx en kollega), der er part i en konflikt og/eller hvordan man kan 'mægle' mellem to eller flere parter i en konflikt, som om ikke selv er involveret i.

Omfang, skræddersyethed og praktik

Vi tilbyder alt fra korte inspirationsoplæg til treugers kurser. Omfang og udbytte hænger selvfølgeligt sammen, og jo mere tid, vi har, jo mere skræddersyr vi forløbet til jeres konktekst, ønsker og behov. 

Vi kan lave workshops og kurser både offline og online, eller begge dele i kombination. 

Ring til os (2886 211), så finder vi ud af, hvad der fungerer bedst for jer. 

bottom of page