top of page
Mediator_edited.jpg

Undervisning i konflikthåndtering

Vi tilbyder kurser og workshops om konflikthåndtering i alle mulige og umulige sammenhænge.

Det grundlæggende formål er altid det samme: at give deltagerne viden og inspiration, de kan bruge til at håndtere konflikter konstruktivt. 

Nedenfor kan du læse en overordnet beskrivelse af vores workshops/kurser. 

Du kan læse mere om, hvordan vi mere konkret arbejder med konflikter og underviser i konflikthåndtering på arbejdspladser her

Kurser og workshops om konflikthåndtering

Konflikter er en del af livet. De opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem. Og det nytter ikke noget at forsøge at undgå dem, for det kan man ikke.

Konflikter kan føre til samarbejdsvanskeligheder, stress og dårlig trivsel, og det gør de desværre alt for ofte.

 

Men de kan også være med til at styrke relationer, blive klogere og finde nye løsninger på fælles udfordringer, hvis man håndterer dem konstruktivt.

 

Det kan man heldigvis lære og øve sig i og blive god til, og det vil vi gerne hjælpe jer med.

Relevant for hvem?

Vores workshops og kurser om konflikthåndtering henvender sig til alle, der oplever, at konflikter spænder ben for samarbejdet, relationerne og/eller trivslen på deres arbejdsplads eller i andre sammenhænge, hvor mennesker gør noget sammen, som er vigtigt for dem (fx i et politiske parti, en bestyrelse eller en frivillig forening). 

Det kan være, når man bliver direkte involveret i en konflikt med et andet menneske (fx en kollega på sin arbejdsplads).

 

Det kan være, når man bliver indirekte involveret i andres konflikter og får en vejledende/støtte rolle (for eksempel hvis en kollega beder om råd og vejledning i forhold til en konflikt hun har med en kollega), eller en mæglende rolle, hvor man hjælper to eller flere parter i en konflikt, som du ikke selv er involveret i, med at finde en løsning på den. 

6_edited.jpg

Udbytte og omfang

Intentionen med vores workshops om konflikthåndtering er altid, at give deltagerne: 

 

  • Viden om, hvad konflikter grundlæggende handler om: hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at løse dem?

  • Viden om, hvilke former for kommunikation der optrapper konflikter, samt hvilke kommunikationsformer, der kan være med til at forebygge og nedtrappe konflikter

  • Praktisk inspiration til, hvordan de kan håndtere og forebygge konflikter i konkrete situationer (fx i samarbejdet med kolleger, mødet med utilfredse kunder eller borgere)

  • Større indsigt i, hvordan de selv reagerer i konfliktsituationer – og hvordan de kan agere mere konstruktivt

Når en workshop  handler om, hvordan man kan støtte og vejlede en person, der er involveret i en konflikt, man ikke selv er en del af, arbejder vi med det i praksis ved at 'træne' det. 

Det gør vi også - arbejder med det i praksis - hvis workshoppen fokuserer på konfliktmægling: når man hjælper to eller flere parter i en konflikt, man ikke selv er involveret i, med at finde en løsning på konflikten i fællesskab. 

 

Vi tilbyder alt fra korte inspirationsoplæg til treugers kurser. 

Vi skræddersyr altid vores workshops og kurser til jeres behov og muligheder.  

konfliktvejledning_edited.jpg

Form

Uanset omfanget er vores workshops/kurser en blanding af 'teoretisk' input, samtaler deltagerne imellem, og praktisk arbejde. 

 

Det gælder en workshop, der vare en halv dag. Det gælder også, når vi afholder et kursus på ti dage fordelt over flere måneder. 
 

Teorien, vi arbejder med er som udgangspunkt ikke særligt teoretisk (i universitetsagtig og kedelig forstand), men relateret til det praktiske liv. 

 

Vi sørger for, at deltagerne får relateret og oversat det teoretiske stof til deres egne konflikter, ved at dele deres erfaringer og problemer med hinanden, så det bliver relevant og vedkommende for dem. 

 

Deltagerne får desuden mulighed for at arbejde med den viden, de får, i praksis, fordi: 

  • Det er den bedste måde at oversætte det 'teoretiske' stof til virkeligheden på, så det bliver relevant og nærværende for deltagerne 

  • Det betyder, at deltagerne får nogle erfaringer med noget helt konkret, som de kan bruge i deres arbejde efter workshoppen
     

Jo længere tid, vi har, jo mere kan vi arbejde med deltagernes konkrete erfaringer og problemer i praksis. 

Skræddersyet til jeres behov og muligheder

Hvordan vi præcist designer og afholder en workshop i forhold til både indhold og form, afhænger af, hvem deltagerne er, og hvad de har mest brug for.  

 

Det finder vi ud af i fællesskab inden workshoppen/kurset.


Det afhænger også af de praktiske omstændigheder og muligheder. 

Vi sørger for, at deltagerne får så meget som muligt ud af det, uanset hvor kort eller lang tid, vi har. 

bottom of page