top of page
Mediator_edited.jpg

Undervisning i konflikthåndtering

Vi tilbyder kurser og workshops om konflikthåndtering i alle mulige og umulige sammenhænge.

Det grundlæggende formål er altid det samme: at give deltagerne viden og inspiration, de kan bruge til at håndtere konflikter konstruktivt. 

Nedenfor kan du læse en overordnet beskrivelse af vores workshops/kurser. 

Du kan læse mere om, hvordan vi mere konkret arbejder med konflikter og underviser i konflikthåndtering på arbejdspladser her

Kurser og workshops om konflikthåndtering

Konflikter er en del af livet.

 

De opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem, og det nytter ikke noget at forsøge at undgå dem, for det kan man ikke.

Konflikter kan føre til samarbejdsvanskeligheder, stress og dårlig trivsel, og det gør de desværre alt for ofte.

 

Men hvis man lykkes med at håndtere dem konstruktivt, kan konflikter også være med til at styrke relationer, blive klogere og finde nye løsninger på fælles udfordringer.

Det kan man heldigvis lære og blive god til, og det kan vi hjælpe jer med. 

Relevant for hvem?

Vores workshops og kurser om konflikthåndtering henvender sig til alle, der oplever konflikter som et problem. 

Fx på en arbejdsplads eller i en organisation, hvor konflikter spænder ben for samarbejdet, relationerne og/eller trivslen intern og/eller i samarbejdet med andre. 

Det kan både være, når man bliver direkte involveret i en konflikt og når man frivilligt eller ufrivilligt bliver indirekte involveret i andres konflikter

6_edited.jpg

Omfang og udbytte

Intentionen med vores kurser om konflikthåndtering er altid det samme; 

 

At give deltagerne: 

 

  • Viden om, hvad konflikter grundlæggende handler om: hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at løse dem?

  • Viden om, hvilke former for kommunikation der optrapper konflikter, samt hvilke kommunikationsformer, der kan være med til at forebygge og nedtrappe konflikter

  • Praktisk inspiration til, hvordan de kan håndtere og forebygge konflikter i konkrete situationer (fx i samarbejdet med kolleger, mødet med utilfredse kunder eller borgere)

  • Større indsigt i, hvordan de selv reagerer i konfliktsituationer – og hvordan de kan agere mere konstruktivt

Vi tilbyder alt fra korte inspirationsoplæg til uddannelse over flere dage og længere tid. 

Vi tilpasser vores workshops og kurser til jeres behov og muligheder.  

konfliktvejledning_edited.jpg

Form

Uanset omfanget er vores workshops/kurser en blanding af 'teoretisk' input, samtaler deltagerne imellem, og praktisk arbejde. 

 

Det gælder en workshop, der vare en halv dag. Det gælder også, når vi afholder et kursus på ti dage fordelt over flere måneder. 
 

Teorien, vi arbejder med er som udgangspunkt ikke særligt teoretisk (i universitetsagtig og kedelig forstand), men relateret til det praktiske liv. 

 

Vi sørger for, at deltagerne får relateret og oversat det teoretiske stof til deres egne konflikter, ved at dele deres erfaringer og problemer med hinanden, så det bliver relevant og vedkommende for dem. 

 

Deltagerne får desuden mulighed for at arbejde med den viden, de får, i praksis, fordi: 

  • Det er den bedste måde at oversætte det 'teoretiske' stof til virkeligheden på, så det bliver relevant og nærværende for deltagerne 

  • Det betyder, at deltagerne får nogle erfaringer med noget helt konkret, som de kan bruge i deres arbejde efter workshoppen

 

Når et kursus handler om konfliktvejledning (hvordan man kan vejlede/støtte et andet menneske omkring en konflikt, man ikke selv er involveret i) og/eller konfliktmægling,  arbejder vi med det i praksis ved at 'træne' det. 

Jo længere tid, vi har, jo mere kan vi arbejde med deltagernes konkrete erfaringer og problemer i praksis. 

Jeres behov og muligheder

Hvordan vi præcist designer og afholder et kursus om konflikthåndtering afhænger af, hvem deltagerne er, og hvad de har mest brug for.  

 

Det finder vi ud af i fællesskab inden kurset.


Det afhænger også af de praktiske omstændigheder og muligheder. 

Vi sørger for, at deltagerne får så meget som muligt ud af det, uanset hvor kort eller lang tid, vi har. 

9_edited.jpg

Pris

Et heldagskursus koster: 

  • 22.500 kr. for offentlige arbejdspladser, organisationer og lignende, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

  • 24.500 kr. for private virksomheder, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

Et halvdagskursus koster: 

  • 14.500 kr. for offentlige arbejdspladser, organisationer og lignende, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

  • 16.500 kr. for private virksomheder, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

Prisen for kurser over flere hele og/eller halve dage afhænger både af antallet af dage og hvordan de fordeler sig over tid.

Som udgangspunkt er vores priser, som de er. Men ærlighed varer længst, og ingen regel uden undtagelse:

 

Hvis det giver mening for os, kan vi godt finde på, at gøre det billigere.

 

Det kan være i sammenhænge, hvor der er noget, vi finder værdifuldt og gerne vil bidrage til, men hvor økonomien ikke er til vores normale priser, (fx i en frivillig forening ) og/eller hvis det kan være en vej til andet og mere på sigt. 

Sted

​Vi afholder gerne kurset hos jer, eller et sted, I vælger og står for

Afhængigt af, hvor mange I her, kan vi også afholde kurset hos os.

 

Vi har kursusfaciliteter på en hyggelig gammel gård i Høve ved Sejerbugten, mellem Holbæk og Sjællands Odde. ​

Her er åbne marker og heste og geder lige uden for døren, og vi tilbyder fuld forplejning.  ​

 

Du kan se gården her

bottom of page