top of page

Konflikthåndtering

Her på siden kan du læse om, hvordan vi arbejder med - og hvad vi tilbyder i forhold til - konflikthåndtering på arbejdspladser og i lignende sammenhænge. 

Udgangspunktet i beskrivelsen nedenfor er en 'klassisk' arbejdsplads, og/men det er grundlæggende den samme måde, vi arbejder med konflikthåndtering på andre steder, hvor mennesker gør noget sammen i fællesskab, som er vigtigt for dem (organisationer, uddannelsessteder, politiske partier, frivillige foreninger, etc.). 

Vi skræddersyr altid det, vi laver, i forhold til den konkrete kontekst. Også til den konkrete arbejdsplads. 

Nedenfor kan du læse om vores generelle konflikthåndteringstilbud til arbejdspladser.

 

Du kan se et eksempel på et vores mere kontekstspecifikke tilbud til højskoler her, og vores tilbud til efterskoler her.  

angry-irritated-colleagues-screaming-arguing-while-working-together-teammates-shouting-tox
angry-irritated-colleagues-screaming-arguing-while-working-together-teammates-shouting-tox

Konflikthåndtering på arbejdspladser og i andre 'arbejdsfællesskaber'

Konflikter er en del af livet, og de opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem.

 

Vi kan ikke undgå konflikter, så vi kan lige så godt lade være med at forsøge. Men vi kan håndtere konflikter mere eller mindre konstruktiv, når de opstår, og vores måde at håndtere dem på, har meget stor betydning for, hvor meget skidt og hvor meget godt, der kommer ud af dem.

 

Ét af de steder, hvor der ofte opstår konflikter, er på arbejdspladser, hvor der ofte er rigtigt meget på spil, fordi mange mennesker bruger en stor del af deres vågne tid på deres arbejde, og både finder en stor del af deres selvforståelse i deres arbejde, og har nære relationer til deres kolleger. 

 

På arbejdspladser kan konflikter føre til stress, dårlig trivsel, dårligt arbejdsmiljø, sygemeldinger, opsigelser og fyringer. Og det sker desværre alt for ofte. 

 

Men hvis man lykkes med at håndtere konflikterne konstruktivt, kan mange af dem løses, inden det går så galt. Og mange af dem kan ovenikøbet end med at være ‘positive’, fordi de kan styrke relationer og samarbejde, gøre os klogere på os selv og hinanden, og være anledning til, at vi finder nye løsninger på fælles udfordringer. 

Vi kan hjælpe jer med at håndtere og løse jeres konflikter

Vi kan ikke hjælpe jer med at undgå konflikter, for det kan man ikke. Men vi kan hjælpe jer med at få mere godt og mindre skidt ud af dem, ved at: 

 

  • Vejlede jeres ansatte og kolleger og ledere individuelt i forhold til en konflikt de har med en anden på arbejdspladsen, så de bliver afklarede hvad de selv kan gøre, for at håndtere konflikten konstruktiv

 

  • Konfliktmægle mellem to eller flere medarbejdere, der er i konflikt med hinanden, og ude af stand til at løse deres indbyrdes konflikt på egen hånd. Det kan også være en konflikt på tværs af ledelse og ansatte 

 

  • Lærer jer alle sammen noget omkring konflikter og konflikthåndtering, så I får en fælles viden og et fælles sprog omkring konflikter, og dermed får et fælles og bedre afsæt for at håndtere jeres konflikter på egen hånd

 

  • Sparre med -og rådgive jer omkring, hvordan I kan udvikle en ‘konflikthåndterende kultur’ på jeres arbejdsplads

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for hjælp med konflikthåndtering, som vi arbejder med og tilbyder.

2.png

Konfliktvejledning

Konflikter mellem kolleger eller mellem ledelsen og ansatte, kan blive noget værre rod og skabe en masse problemer på en arbejdsplads (se evt. ovenfor). . 

 

Det kan der være mange grunde til, men nogle af de mest grundlæggende er, at parterne i en konflikt (de personer, der er involveret i konflikten) er: 

 

  • Forvirrede omkring, hvad konflikten handler om - både i forhold til, hvad den egentligt handler om (især hvis det er en konflikt, der strækker sig over lang tid), og i forhold til, hvorfor de er så påvirkede af det, der sker

 

  • I deres følelsers vold (vrede, frustrerede, kede af det), så de - uden at ønske det - kommer til at handle uovervejet og uhensigtsmæssigt

 

  • Ude af stand til at tale sammen på en konstruktiv måde, fordi der er så mange negative følelser og misforståelser i spil, og fordi de hører alt, hvad den anden siger, som kritik og bebrejdelser

 

Derfor kan det være meget værdifuldt for medarbejderne på en arbejdsplads, at have adgang en person, der kan vejlede dem omkring deres konflikt, og hjælpe dem med at blive afklaret omkring den: Hvad er det egentligt der er sket, hvad betyder det for dig, og hvad kan du selv gøre, for at håndtere konflikten på en god måde? 

 

Og oftest kan det være værdifuldt, at have adgang til en ekspert, der ikke selv er en del af det samme arbejdsfællesskab, så hun har en neutral rolle i forhold til konflikten, og så man ikke risikerer, at hun bliver direkte eller indirekte involveret i den i kraft af den viden, hun får om den. 

 

Som samtaleform minder konfliktvejledning om coaching; 

 

Konflikvejlederens opgave ikke er at fortælle sin ‘klient’, hvad hun gøre, men at stille gode spørgsmål, der hjælper hende med at blive afklaret omkring sin egen konflikt og sine egne handlemuligheder, og træffe sine egne valg ift hvad hun vil gøre (med afsæt i den viden og afklarethed, hun opnår i samtalen med vejlederen). 

 

Den væsentligste forskel på en konfliktvejleder og en ‘almindelig’ coach (eller psykolog) er, at konfliktvejlederen er ekspert i konflikter, og at hun med sine spørgsmål styrer samtalen omkring nogle bestemte emner, der altid er på spil i konflikter, og som det er vigtigt at blive afklaret omkring, for at kunne håndtere en konflikt konstruktivt. 

Det er Lasse Tørslev, der er vores konfliktvejleder, og du kan læse om ham og hans arbejde på hans egen hjemmeside, som du finder her

5.png
5.png

Konfliktmægling

Nogle gange kan konflikter bliver så vanskelige og betændte og følelsesladede og voldsomme, at parterne i konflikten  - som kan være to eller flere personer - er ude af stand til at tale sammen på en god måde, og bare gør konflikten værre, hvis de prøver. 

 

Når det sker, kan det være værdifuldt - og nogle gange nødvendigt - at få hjælp af en konfliktmægler til at hjælpe parterne i konflikten med at tale sammen om konflikten på en konstruktiv måde, så de i fællesskab kan blive klogere på hinanden og sig selv og konflikten. Og så de i fællesskab kan afsøge forskellige løsninger og handlemuligheder fremadrettet. 

Vi tilbyder både konfliktmægling mellem to personer, og konfliktmægling i grupper, hvor flere end to personer i større eller mindre grad er involveret i den samme konflikt. Fx i et team eller en afdeling, eller hele arbejdspladsen.

Konfliktmægling og konfliktvejledning bruges ofte i sammenhæng, fordi konfliktvejledning af parterne i konflikten hver for sig, inden parterne mødes og taler sammen, kan være en forudsætning for, at mødet mellem dem bliver konstruktivt. 

Det er Lasse Tørslev, der er vores konfliktmægler, og du kan læse om ham og hans arbejde på hans egen hjemmeside, som du finder her

konfliktvejledning.nu (13).png

Uddannelse og rådgivning

Én ting er, hvad man kan gøre for at håndtere de konflikter, der opstår, på en god måde. Det er her konfliktvejledning og/eller konfliktmægling kan være vejen frem. 

 

Men man kan også blive bedre til at håndtere konflikterne selv, og til at forebygge dem. Eller rettere sagt, til at forebygge, at de eksploderer og bliver for voldsomme og ødelæggende, inden man når at gøre noget ved det. 

 

Hvis man på en arbejdsplads vil blive bedre til at forebygge konflikter og håndtere dem konstruktivt, når de opstår, er det nødvendigt, at alle på arbejdspladsen får en fælles viden og et fælles sprog ift konflikter og konflikthåndtering. 

 

Én af de bedste og nemmeste måde at opnå det på, er at alle på arbejdspladsen får en form for fælles ‘uddannelse’ i konflikthåndtering. Jo mere jo bedre, selvfølgeligt, men en heldagsworkshop kan overraskende meget, og mindre kan også noget. 

 

Der skal mere til, hvis man får alvor ønsker at arbejde med at udvikle en konflikthåndterende kultur på en arbejdsplads, for det kræver også politikker og handlingsplaner og beredskaber; fx at man har nogen, der kan konfliktvejlede og mægle i konflikter, hvis det bliver nødvendigt. Og det kræver en meget aktiv indsats -og opbakning fra ledelsen, ikke kun på papiret, men i hverdagen. 

 

I forhold til uddannelse, tilbyder vi alt fra korte workshops/oplæg til kurser over flere dage. 

Du kan læse mere om, hvordan vores kurser typisk ser ud, her

 

Vi hjælper jer også gerne med at udvikle en konflikthåndterende kultur på jeres arbejdsplads, fx ved at sparre med -og rådgive ledelsen omkring det, og facilitere forskellige former for møder og workshops, hvor ledelsen kan arbejde med at udvikle politikker og mere konkrete planer. 

bottom of page