top of page

Konflikthåndtering på arbejdspladser

Her på siden kan du læse vores arbejde med- og tilbud omkring konflikthåndtering på arbejdspladser og i andre 'arbejdsfællesskaber'.
 

Udgangspunktet i beskrivelsen nedenfor er en 'klassisk' arbejdsplads

Det er grundlæggende den samme måde, vi arbejder med konflikthåndtering på andre steder, hvor mennesker gør noget sammen i fællesskab, som er vigtigt for dem (organisationer, uddannelsessteder, politiske partier, frivillige foreninger, etc.). 

Nedenfor kan du læse om vores generelle arbejde med- og tilbud i forhold til konflikthåndtering på arbejdspladser.

 

Her kan du kan se eksempler på vores mere  kontekstspecifikke tilbud til: 

 

Konflikthåndtering på arbejdspladser og i andre 'arbejdsfællesskaber'

Konflikter er en del af livet, og de opstår alle steder, hvor mennesker gør ting sammen, som betyder noget for dem.

 

Vi kan ikke undgå konflikter, så vi kan lige så godt lade være med at forsøge. Men vi kan håndtere konflikter mere eller mindre konstruktiv, når de opstår, og vores måde at håndtere dem på, har meget stor betydning for, hvor meget skidt og hvor meget godt, der kommer ud af dem.

 

Ét af de steder, hvor der ofte opstår konflikter, er på arbejdspladser, hvor der ofte er rigtigt meget på spil, fordi mange mennesker bruger en stor del af deres vågne tid på deres arbejde, og både finder en stor del af deres selvforståelse i deres arbejde, og har nære relationer til deres kolleger. 

 

På arbejdspladser kan konflikter føre til stress, dårlig trivsel, dårligt arbejdsmiljø, sygemeldinger, opsigelser og fyringer. Og det sker desværre alt for ofte. 

 

Men hvis man lykkes med at håndtere konflikterne konstruktivt, kan mange af dem løses, inden det går så galt. Og mange af dem kan ovenikøbet end med at være ‘positive’, fordi de kan styrke relationer og samarbejde, gøre os klogere på os selv og hinanden, og være anledning til, at vi finder nye løsninger på fælles udfordringer. 

Vi kan ikke hjælpe jer med at undgå konflikter, for det kan man ikke.

 

Men vi kan hjælpe jer med at få mere godt og mindre skidt ud af dem, ved at: 

 

 • Uddanne jer alle sammen eller nogle af jer omkring konflikter og konflikthåndtering, så I får bedre afsæt for at forebygge og håndtere konflikter på egen hånd

 • Vejlede medarbejdere individuelt omkring deres konflikter. 
   

 • Konfliktmægle mellem to eller flere medarbejdere, der er i konflikt med hinanden, og ude af stand til at løse deres indbyrdes konflikt på egen hånd ​

 • Sparre med -og rådgive jer omkring, hvordan I kan udvikle en ‘konflikthåndterende kultur’ på jeres arbejdsplads

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for hjælp med konflikthåndtering, som vi arbejder med og tilbyder.

Uddannelse

Undervisning

Kurser og workshops

Når konflikter går i hårdknude og bliver alvorlige, kan det være værdifuldt - og nogle gange nødvendigt - at få hjælp udefra til at håndtere en konflikt. 

Det er her konfliktvejledning og/eller konfliktmægling kan være vejen frem, som beskrevet ovenfor. 

Heldigvis kan man også blive bedre/gode til at forebygge og håndtere konflikter på egen hånd, så de ikke bliver så alvorlige, at man får brug for ekstern hjælp til at løse dem. 

Det er ikke kun en god idé fordi det er billigere (eksterne konsulenter er dyre).

 

Det er også en god idé, fordi det har en positiv betydning for samarbejdet, arbejdsglæden og trivslen generelt, når man er indstillet op og i stand til at 'tage konflikterne i opløbet', ved at møde og arbejde med dem på en konstruktiv måde. 

Den ideelle løsning er, at alle medarbejderne på arbejdspladsen får en fælles 'uddannelse' i konflikthåndtering, og dermed får en fælles viden og et fælles 'sprog', de kan bruge i deres daglige samarbejde. 

Jo mere jo bedre, selvfølgeligt, men en heldagsworkshop kan overraskende meget, og kan være et rigtigt fint afsæt for at komme godt i gang. 

En anden - og ofte mere realistisk - model er, at nogle medarbejdere får en form for uddannelse (alt fra en kortere workshops til at længerevarende kursus).

Det kan fx være: 

 • Medarbejdere, der arbejder med det sammen, og som i særlig grad oplever konflikter i forbindelse med bestemte arbejdsopgaver

 • Alle medarbejdere i en afdeling eller et bestemt team 

 • Medarbejdere, der varetager særlige opgaver internt på arbejdspladsen. Fx tillidsvalgte

Hvad der giver mest mening afhænger selvfølgelig af den konkrete arbejdsplads. 

I forhold til uddannelse, tilbyder vi alt fra korte workshops/oplæg til kurser over flere dage. 

Du kan læse mere om vores workshops og kurser her

Konfliktvejlednin

Konfliktvejledning

På en arbejdsplads kan konflikter mellem kolleger eller mellem ledelsen og ansatte blive meget destruktive.

Det kan der være mange grunde til, men nogle af de mest grundlæggende er, at parterne i en konflikt (de personer, der er involveret i konflikten) er: 

 

 • Forvirrede omkring, hvad konflikten handler om - både i forhold til, hvad den egentligt handler om (især hvis det er en konflikt, der strækker sig over lang tid), og i forhold til, hvorfor de er så påvirkede af det, der sker

 

 • I deres følelsers vold (vrede, frustrerede, kede af det), så de - uden at ønske det - kommer til at handle uovervejet og uhensigtsmæssigt

 

 • Ude af stand til at tale sammen på en konstruktiv måde, fordi der er så mange negative følelser og misforståelser i spil, og fordi de hører alt, hvad den anden siger, som kritik og bebrejdelser

 

Derfor kan det være meget værdifuldt for medarbejderne på en arbejdsplads, at have adgang en person, der kan vejlede dem omkring deres konflikt, og hjælpe dem med at blive afklaret omkring den: Hvad er det egentligt der er sket, hvad betyder det for dig, og hvad kan du selv gøre, for at håndtere konflikten på en god måde? 

 

Og oftest kan det være værdifuldt, at have adgang til en ekspert, der ikke selv er en del af det samme arbejdsfællesskab, så hun har en neutral rolle i forhold til konflikten, og så man ikke risikerer, at hun bliver direkte eller indirekte involveret i den i kraft af den viden, hun får om den. 

Som metode og samtalefor minder konfliktvejledning om coaching; 

Konfliktvejlederens opgave ikke er at fortælle sin ‘klient’, hvad hun gøre, men at stille gode spørgsmål, der hjælper hende med at blive afklaret omkring sin egen konflikt og sine egne handlemuligheder, og træffe sine egne valg ift hvad hun vil gøre (med afsæt i den viden og afklarethed, hun opnår i samtalen med vejlederen). 

 

Den væsentligste forskel på en konfliktvejleder og en ‘almindelig’ coach (eller psykolog) er, at konfliktvejlederen er ekspert i konflikter, og at hun med sine spørgsmål styrer samtalen omkring nogle bestemte emner, der altid er på spil i konflikter, og som det er vigtigt at blive afklaret omkring, for at kunne håndtere en konflikt konstruktivt. 

Mægling
5.png
5.png

Konfliktmægling

Nogle gange kan konflikter bliver så vanskelige og betændte og følelsesladede og voldsomme, at parterne i konflikten  - som kan være to eller flere personer - er ude af stand til at tale sammen på en god måde, og bare gør konflikten værre, hvis de prøver. 

 

Når det sker, kan det være værdifuldt - og nogle gange nødvendigt - at få hjælp af en konfliktmægler til at hjælpe parterne i konflikten med at tale sammen om konflikten på en konstruktiv måde, så de i fællesskab kan blive klogere på hinanden og sig selv og konflikten. Og så de i fællesskab kan afsøge forskellige løsninger og handlemuligheder fremadrettet. 

Vi tilbyder både konfliktmægling mellem to personer, og konfliktmægling i grupper, hvor flere end to personer i større eller mindre grad er involveret i den samme konflikt. Fx i et team eller en afdeling, eller hele arbejdspladsen.

Konfliktmægling og konfliktvejledning bruges ofte i sammenhæng, fordi konfliktvejledning af parterne i konflikten hver for sig, inden parterne mødes og taler sammen, kan være en forudsætning for, at mødet mellem dem bliver konstruktivt. 

8_edited_edited.jpg
Rådgivng

Sparring og rådgivning

Der skal mere til, hvis man for alvor vil at arbejde med at udvikle en konflikthåndterende kultur på en arbejdsplads.

Det kræver også politikker,  handlingsplaner og beredskaber; fx at man har nogen, der kan konfliktvejlede og mægle i konflikter, hvis det bliver nødvendigt.

Og det kræver en meget aktiv indsats -og opbakning fra ledelsen.

 

Vi hjælper jer gerne med at udvikle en konflikthåndterende kultur på jeres arbejdsplads, fx ved at: 

 

 • Sparre med -og rådgive ledelsen omkring det

 • Facilitere forskellige former for møder og workshops, hvor ledelsen og/eller  medarbejdere (fx tillidsvalgte) kan arbejde med at udvikle politikker og mere konkrete planer 

bottom of page