top of page
Coaching 1920 x 1080 (16).png

Konflikthåndtering på efterskoler

 

Konflikter er en del af livet. Også på en efterskole. 

 

Man kan ikke undgå konflikter, så det kan ikke betale sig at prøve. Men det er vigtigt, at håndtere konflikter på en god måde, for ellers kan de blive meget destruktive. 

 

Vi kan hjælpe jer med at løse konkrete konflikter på jeres efterskole, og med at blive bedre til at håndtere konflikter konstruktivt på egen hånd. 

5.png
5.png

Konfliktvejledning og konfliktmægling

 

På én efterskole er der problemer med konflikter mellem eleverne. På en anden efterskole er der konflikter mellem lærere og elever. 

 

Én skole har brug for hjælp til at håndtere en akut konflikt. En anden skole ønsker at arbejde forebyggende. 

 

Der er ikke én ‘rigtig’ måde at arbejde med konflikthåndtering på, for den rigtige måde afhænger af den enkelte skoles udfordringer, behov og muligheder. Og når vi samarbejder med en efterskole, er det altid noget, vi finder ud af i fællesskab. 

 

Vores erfaring er dog, at mange højskoler i ny og næ kan have glæde af:

 

  • En ekstern konfliktvejleder, der kan hjælpe et menneske (elev, lærer, etc.), som er involveret i en konflikt, med at håndtere konflikten på en god måde

 

  • En ekstern konfliktmægler, der kan hjælpe to eller flere mennesker (elever, lærere, etc.) med at få talt sammen om deres indbyrdes konflikt på en konstruktiv måde, og finde den bedst mulige løsning på konflikten

 

Vi tilbyder både konfliktvejledning og konfliktmægling. 

Det er Lasse Tørslev, der står for det, og du kan læse mere om det på hans egen hjemmeside, som du finder her

konfliktvejledning_edited.jpg

Undervisning og kompetenceudvikling

 

Foruden vejledning og mægling, tilbyder vi workshops og kurser omkring konflikthåndtering. 

 

Et længerevarende kursus (eller en uddannelse) udvikler vi altid i samarbejde med den skole, vi afholder kurset for.

 

Desuden tilbyder vi to workshops, der relativt nemt kan gøre en stor positiv forskel, både forebyggende og hvis der allerede er udfordringer med konflikter på en efterskole

 

  • Én for lærere, der giver dem viden og redskaber de kan bruge til at vejlede eleverne omkring deres konflikter. 

 

  • Én for elever, der giver dem fælles viden og redskaber de kan bruge til at håndtere deres egne konflikter på en god måde, både individuelt og kollektivt 

 

Du kan læse mere om workshoppen for lærerne nedenfor, og nedenfor igen kan du læse mere om workshoppen for elever. 

2.png
8.png

Workshop omkring ''lærerne som konfliktvejledere''

Én af en efterskolelærers vigtigste opgaver er at vejlede elever individuelt omkring deres sociale liv og relationer på skolen. Og problemer med det sociale har stort set altid noget at gøre med konflikter. 

 

Det er en vigtig opgave, fordi lærerens måde at vejlede eleverne omkring deres konflikter har stor betydning for, hvad eleverne gør med deres konflikter, og dermed hvad der kommer ud af dem på godt og ondt.  

 

Det kan være en vanskelig opgave at vejlede omkring konflikter, og ikke mindst på en efterskole, hvor eleverne har så meget på spil og er så tæt sammen hele tiden. 

 

Derfor kan det for mange lærere være en stor hjælp at have en konfliktfaglig viden, de kan læne sig op ad, og nogle konkrete redskaber de kan bruge, når de vejleder eleverne omkring konflikter. 

Udbytte og form

En heldagsworkshop om konflikter og konfliktvejledning kan give jeres lærere: 

  • En grundlæggende konfliktfaglig viden omkring hvad handler konflikter om, hvorfor de opstår, hvordan de eskalerer, og hvad der skal til for at løse dem

 

  • Praktisk erfaring med et konkret ‘redskab’, lærerne kan bruge til at vejlede en elev omkring en konflikt, hun har med en anden elev

 

  • En fælles viden og et fælles sprog ift konflikter, som I kan bygge videre på og bruge fremadrettet til at håndtere konflikter konstruktivt på jeres skole

 

Workshoppen er meget praktisk, med en lille smule teori og en hel masse erfaringsudveksling og ‘træning’ af rollen som konfliktvejleder. 

konfliktvejledning.nu (14).png

Workshop om konflikthåndtering for elever

 

Når vi afholder workshop for eleverne på en efterskole, er de overordnede formål med workshoppen som udgangspunkt at give eleverne: 

 

  • Viden om, hvad konflikter grundlæggende handler om: hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at løse dem?

 

  • Selvindsigt og inspiration fra hinanden ift hvordan de møder og håndterer konflikter på godt og ondt

 

  • En fælles viden og et fælles sprog ift konflikter, som de kan trække på, når der opstår konflikter på skolen

 

Formålet med workshoppen er det samme, uanset om den varer en hel eller en halv dag, eller længere eller kortere.

 

Omfang og udbytte hænger selvfølgeligt sammen, og en hel dag fungerer rigtigt godt. 

bottom of page