top of page
konfliktvejledning_edited_edited.jpg

Undervisning i facilitering af møder og workshops

Facilitering af møder og workshops

Vi tilbyder kurser, der giver jer inspiration og konkrete værktøjer til at facilitere effektive møder og workshops, hvor alle deltagerne bidrager aktivt.

At facilitere betyder ‘at gøre noget, der som udgangspunkt er svært, nemt’. Og din vigtigste opgave som facilitator er, at gøre det så nemt som muligt for deltagerne i et møde eller en workshop, at bidrage så meget som muligt til at nå målet med mødet eller workshoppen. 

 

Det er ikke så vigtigt, om vi kalder det at facilitere, styre eller lede møder og workshops. Pointen er, at det gælder om at få alle deltagerne til at være engagerede og bidrage aktivt.

 

Og det er det - at få alle deltagerne til at være engagerede og bidrage aktivt - I får inspiration og helt konkrete værktøjer til at gøre på vores kursus.

Vores egne favoritter og en særlig tilgang

De metoder/værktøjer, vi introducerer jer til, er nogle af dem, vi bruger mest i vores eget arbejde som facilitatorer, fordi det dem, vi selv oplever fungerer bedst. 

Vi har lånt og blandet sammen og selv fundet på

 

Vi er blandt andet inspireret af en bestemt tilgang til facilitering, der hedder Liberating Structures.

Liberating Structures er både er en grundlæggende tilgang til facilitering og en masse konkrete metoder/værktøjer til at lede og facilitere møder og workshops på i praksis; dvs. opskrifter på, hvordan man helt konkret kan strukturere og facilitere forskellige former for samarbejdsprocesser. 

Metoderne er meget enkle og  helt-nede-på-jorden. De er både nemme at facilitere og nemme at deltage i, og de kan bruges i mange af de arbejdssituationer, som de fleste af os deltager i på daglig basis. Blandt andet til at:

  • Dele ideer, erfaringer og viden

  • Få sparring på konkrete udfordringer

  • Idéudvikle og identificere løsninger på problemer

  • Evaluere og designe projekter og arrangementer

  • Gøre status, udvikle strategier og planlægge

8_edited_edited.jpg

Kurset helt konkret

Vores kursus er som udgangspunkt meget praktisk. 

Der er en kort teoretisk indramning af nogle grundlæggende principper for facilitering af møder og workshops, samt en kort introduktion til Liberating Structures (se ovenfor). 

Men størstedelen af kurset bruger deltagerne på at prøve konkrete værktøjer af i praksis, samt på at reflektere -og sparre med hinanden omkring, hvad de kan bruge værktøjerne til i deres eget arbejde. 


Det er den mest effektive måde at gøre det på, og deltagerne kan altid sætte sig mere ind i de teoretiske aspekter efter kurset, hvis det skaber værdi for dem (for det er ikke en forudsætning for at bruge værktøjerne i praksis). 

Relevant for hvem?

 

Kurset er relevant for alle, der faciliterer/leder workshops, møder og andre 'gruppeprocesser' i bred forstand;

 

Fra det ugentlige afdelingsmøde i den lille organisation til den årlige strategiproces i den store virksomhed. Fra undervisning på universitetet til borgermøder i kommunen.

Den erfarne facilitator får nye metoder og inspiration til lige-på procesledelse uden overflødig indpakning, og mulighed for at reflektere over egen praksis.  

 

Den mindre erfarne procesleder bliver i stand til at gøre sine møder og workshops mere involverende og engagerende ved hjælp af simple metoder, som ikke kræver andet end en håndfuld mod at kaste sig ud i.

Hos jer eller hos os?

 

Vi afholder gerne kurset hjemme hos jer.

 

Det giver mange af jer erfaring med metoderne på samme tid - og dermed et fælles afsæt for at bruge dem i jeres egne møder og på jeres egne workshops kurset. Desuden kan vi bruge metoder på konkrete temaer og problemstillinger som er relevante for jer.

Kurset kan vare en halv eller en hel dag. Eller længere. Jo længere tid vi har, jo flere metoder/værktøjer kan vi introducere jer til og prøve af i praksis, og hvis tiden er til det, kan vi også komme i dybden med, hvordan man 'procesdesigner' workshops og møder. 

Omfang, udbytte og pris hænger sammen.

Vi afholder også åbne kurser, som samler deltagere fra forskellige organisationer og firmaer, etc.

Det giver mulighed for erfaringsudveksling og inspiration på tværs af fagligheder og kontekster. 

bottom of page