top of page
konfliktvejledning_edited_edited.jpg

Undervisning i facilitering af møder og workshops

Kursus om facilitering af møder og workshops

​Kurset giver jer inspiration og konkrete værktøjer til at facilitere effektive møder og workshops, hvor alle deltagerne bidrager aktivt.

Facilitering

​At facilitere betyder ‘at gøre noget, der som udgangspunkt er svært, nemt’. 

 

Din vigtigste opgave som facilitator er, at gøre det så nemt som muligt for deltagerne i et møde eller en workshop, at bidrage så meget som muligt til at nå målet med mødet/workshoppen. 

 

Det er ikke vigtigt, om vi kalder det at facilitere, styre eller lede møder og workshops. 

 

Pointen er, at det gælder om at få alle deltagerne til at bidrage aktivt og konstruktivt, og det er det, I får inspiration og værktøjer til at gøre i praksis.

Udbytte

Konkret giver kurset jer: 

  • Viden om principper og præmisser for effektiv facilitering af møder og workshops

  • Praktisk erfaring med enkle værktøjer til at facilitere møder og workshops, hvor alle deltagerne bidrager aktivt

  • Inspiration til, hvordan I kan bruge værktøjerne i jeres eget arbejde

 

Desuden giver kurset jer et stærkt fælles afsæt for at arbejde videre med facilitering af møder og workshops i fællesskab. 

 

Det kan både være på jeres interne møder/workshops (hvilket kan være et godt sted at komme i gang og øve sig), når I er flere om at facilitere eksterne møder og workshops, og i forhold til at sparre med hinanden omkring konkrete faciliteringsopgaver.  

8_edited_edited.jpg

Kurset helt konkret

​Kurset er meget praktisk. 

 

I får en kort teoretisk indramning af de væsentligste principper for facilitering og design af møder og workshops, hvor alle deltagerne bidrager aktivt.

Fordi det er det, I lærer mest af, bruger I størstedelen af kurset på at prøve konkrete værktøjer af i praksis, samt på at reflektere over- og sparre med hinanden omkring, hvad I kan bruge værktøjerne til i jeres eget arbejde - helt konkret og lige så snart kurset er slut. 

 

I kan altid sætte jer mere ind i de teoretiske aspekter af facilitering og ‘procesdesign’ efter kurset, hvis det skaber værdi for jer, men det er ikke en forudsætning for at bruge værktøjerne i praksis.

Relevant for hvem?

Kurset er relevant for alle, der faciliterer/leder workshops, møder og andre former for 'samarbejdsprocesser’.

 

​Den erfarne facilitator får ny inspiration og nye værktøjer til lige-på procesledelse uden overflødig indpakning, og mulighed for at reflektere over egen praksis.  

 

Den mindre erfarne procesleder får et stærkt afsæt for at gøre sine møder og workshops mere involverende og engagerende ved hjælp af enkle værktøjer, som ikke kræver andet end en håndfuld mod at kaste sig ud i.

 

Uanset hvor stor forskel der er eller ikke er på jeres individuelle erfaringer med facilitering, giver kurset jer et fælles sprog omkring- og et stærkt fælles afsæt for at arbejde videre med - og blive endnu bedre til - facilitering af møder og workshops i fællesskab.  

Fokus på jeres behov

Kurset handler altid om jeres egne erfaringer og udfordringer i forhold til møder, workshops og andre samarbejdsprocesser.  

Det er dem, vi tager udgangspunkt i og bruger 'vores' til at arbejde med - fx ved at dykke ned i, hvad det er for nogle problemer, I oplever.

Vi kan gøre det ufokuseret i den forstand, at kurset 'bare' bringer det i spil, som I selv kommer med, fordi det er vigtigt for jer. Sådan gør vi det oftest. 

Vi kan også gøre det mere fokuseret fra start, hvis I gerne vil have inspiration og værktøjer til at facilitere særlige former for møder, workshops og/eller andre samarbejdsprocesser; fx konfliktfyldte møder, workshops med mange mennesker eller online/hybridmøder.

Vi har selv faciliteret tusindvis af møder, workshops og andre samarbejdsprocesser i alle mulige og umulige sammenhænge, og vi har værktøjer til det hele, som vi kan introducere jer til og arbejde med i forhold til jeres virkeligheder, ønsker og behov. 

9_edited.jpg

Omfang og format

Vi kan afholde det samme 'kursus' i mange forskellige formater. 

Alt fra et kort inspirationsoplæg til en uddannelse fordelt på flere dage over længere tid. 

Beskrivelsen ovenfor tager udgangspunkt i et kursus, der varer en hel dag.

 

En hel dag er tid nok til at komme omkring den mest grundlæggende og relevante 'teori' i forhold til facilitering, prøve en god håndfuld værktøjer eller flere i praksis, og blive konkrete omkring, hvad I kan bruge værktøjerne til efter kurset. 

En halv dag kan meget af det samme, men det bliver lidt tyndere i det hele vejen rundt. 

Når kurset varer over flere dage, kan vi komme mere i dybden med det hele, og vi arbejder gerne i et format, hvor: 

  • Første dag /de første dage er afsæt for, at I kommer ud og bruger det, I lærer, i praksis 

  • Vi bruger den efterfølgende dag/de efterfølgende dage til at arbejde med jeres konkrete erfaringer, opgaver og udfordringer siden sidst - og bygger mere på

  • Vi arbejder med planlægning og 'procesdesign' af konkrete møder og workshops, I skal tilbage til virkeligheden og facilitere

Et kursus over flere dage kan struktureres med relativt kort tiden mellem dage (to uger fx) eller længere tid (fx to måneder). Det kan noget forskelligt, og vi finder ud af, hvad I vil få mest ud af, i fællesskab. 

Pris

Et heldagskursus koster: 

  • 22.500 kr. for offentlige arbejdspladser, organisationer og lignende, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

  • 24.500 kr. for private virksomheder, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

Et halvdagskursus koster: 

  • 14.500 kr. for offentlige arbejdspladser, organisationer og lignende, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

  • 16.500 kr. for private virksomheder, ex moms (eller momsfritaget evt.) og ex udgifter til transport og eventuel overnatning 

Prisen for kurser over flere hele og/eller halve dage afhænger både af antallet af dage og hvordan de fordeler sig over tid.

Som udgangspunkt er vores priser, som de er. Men ærlighed varer længst, og ingen regel uden undtagelse:

 

Hvis det giver mening for os, kan vi godt finde på, at gøre det billigere.

 

Det kan være i sammenhænge, hvor der er noget, vi finder værdifuldt og gerne vil bidrage til, men hvor økonomien ikke er til vores normale priser, (fx i en frivillig forening ) og/eller hvis det kan være en vej til andet og mere på sigt. 

Sted

​Vi afholder gerne kurset hos jer, eller et sted, I vælger og står for

Afhængigt af, hvor mange I her, kan vi også afholde kurset hos os.

 

Vi har kursusfaciliteter på en hyggelig gammel gård i Høve ved Sejerbugten, mellem Holbæk og Sjællands Odde. ​

Her er åbne marker og heste og geder lige uden for døren, og vi tilbyder fuld forplejning.  ​

 

Du kan se gården her

bottom of page