top of page
CFD 2.0.png

Konflikthåndtering på gymnasier

Konflikter er en del af livet. Også på et gymnasium. 

Man kan ikke undgå konflikter, så det kan ikke betale sig at prøve. Men det er vigtigt, at håndtere konflikter på en god måde, for ellers kan de blive meget destruktive. 

 

Vi tilbyder at hjælpe jer med at løse konkrete konflikter på jeres gymnasium (konfliktvejledning og konfliktmægling). 

Vi tilbyder undervisning og kompetenceudvikling for lærere, studievejledere og elever  i forhold til konflikthåndtering 

5.png
konkrete konfliker

Konfliktvejledning og konfliktmægling

 

På ét gymnasium er der problemer med konflikter mellem eleverne. På et andet gymnasium er der konflikter mellem lærerne indbyrdes, og mellem elever og lærere. 

Ét gymnasium har brug for hjælp til at håndtere en akut konflikt. Et andet gymnasium ønsker at arbejde forebyggende. 

Der er ikke én ‘rigtig’ måde at arbejde med konflikthåndtering på, for den rigtige måde afhænger af det enkelte gymnasiums udfordringer, behov og muligheder. Og når vi samarbejder med et gymnasium, er det altid noget, vi finder ud af i fællesskab. 

Vores erfaring er dog, at mange gymnasier kan have glæde af:

 • En ekstern konfliktvejleder, der kan hjælpe et menneske (elev, lærer, etc.), som er involveret i en konflikt, med at håndtere konflikten på en god måde

 

 • En ekstern konfliktmægler, der kan hjælpe to eller flere mennesker (elever, lærere, etc.) med at få talt sammen om deres indbyrdes konflikt på en konstruktiv måde, og finde den bedst mulige løsning på konflikten

 

Vi tilbyder både konfliktvejledning og konfliktmægling. 

konfliktvejledning_edited.jpg

Undervisning og kompetenceudvikling

 

Foruden vejledning og mægling, tilbyder vi workshops og kurser omkring konflikthåndtering. 

 

Et længerevarende kursus (eller en uddannelse) udvikler vi altid i samarbejde med det gymnasium - eller de gymnasier - vi afholder kurset for.

 

Desuden tilbyder vi tre workshops, der relativt nemt kan gøre en stor positiv forskel, både forebyggende og hvis der allerede er udfordringer med konflikter på et gymnasium: 

 

 • En workshop, der giver jeres lærere viden og redskaber, de kan bruge til at vejlede elever omkring deres konflikter. Den kan du læse mere om her.  

 • En workshop , der giver jeres studievejledere viden og redskaber, de kan bruge til at vejlede elever omkring deres konflikter. Den kan du læse mere om her

 • En workshop for jeres elever, der giver dem fælles viden og redskaber de kan bruge til at håndtere deres egne konflikter konstruktivt på egen hånd. Den kan du læse mere om her 

Undervisnig
2.png

Workshop om konfliktvejledning

Som gymnasielærer har man en unik mulighed for at støtte og vejlede elever, der er involveret i konflikter på gymnasiet, fordi man både kender sine elever individuelt og ved noget om de sociale fællesskaber, de er en del af på gymnasiet. 

Det kan være svært at finde tid til at støtte og vejlede sine elever i en travl hverdag, og ofte er det studievejlederne, der 'tager sig af det', når elever oplever (alvorlige) konflikter, der spænder ben for deres trivsel og læring. 

Det betyder ikke, at lærernes 'opgave' som vejleder og støtte for eleverne ikke er vigtig.

Tværtimod. Den knappe tid og den travle hverdag gør det endnu mere vigtigt, at lærerne er gode til at vejlede og støtte eleverne.

Der er et stort potentiale i at lærerne gør det, både i forhold til den enkelte elevs trivsel og læring, og i forhold til trivslen og 'læringsmiljøet' på gymnasiet generelt. 

Vejledningsopgaven er vigtig, fordi måden en lærer vejleder en elev omkring elevens konflikt på, har stor betydning for, hvad eleven gør med sin konflikt, og dermed hvad der kommer ud af den.  

Det kan være en vanskelig opgave at vejlede elever omkring konflikter. 

Derfor kan det være en stor hjælp for en lærer at have en konfliktfaglig viden, hun kan læne sig op ad, og nogle konkrete redskaber hun kan bruge, når hun vejleder elever omkring deres konflikter. 

 

Samtidigt kan det skabe stor værdi for lærerne på skolen, at de har en fælles viden og et fælles sprog, de kan bruge til støtte- og sparre med hinanden i forhold til, hvordan de vejleder deres elever.

Udbytte

En heldagsworkshop om konfliktvejledning giver lærerne: 

 

 • En grundlæggende viden om konflikter og konflikthåndtering: Hvad handler konflikter om, hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at forebygge, nedtrappe og løse dem?

 

 • Praktisk erfaring med et konkret ‘redskab’ - en samtaleform, der minder om coaching, men er andet og mere end coaching - lærerne kan bruge til at vejlede en elev omkring en konflikt, eleven har med en anden elev eller en lærer

 

 • En fælles viden og et fælles sprog i forhold til konflikter, som I kan bygge videre på og bruge fremadrettet til at håndtere konflikter konstruktivt på jeres gymnasium generelt

Workshoppen er meget praktisk, med en lille smule teori og en hel masse erfaringsudveksling og ‘træning’ af rollen som konfliktvejleder.

konfiktvejledning lærere
studievejledere

Workshop for studievejledere

Som studievejleder er éns formelle opgave at vejlede og støtte elever, der på den ene eller den anden både har brug for det, fagligt og/eller socialt. 

Som studievejleder har man dermed (også) en unik mulighed for at vejlede elever, der er involveret i konflikter på gymnasiet - og oftest er der noget 'konfliktstof' i det, når en elev oplever sociale problemer (der går ud over det faglige, etc.). 

Som studievejleder har man som udgangspunkt bedre tid til at vejlede og støtte den enkelte elev. 

Til gengæld oplever de elever, der søger vejledning hos en studievejleder, ofte relativt alvorlige problemer. 

Det kan være en vanskelig opgave at vejlede elever omkring konflikter, og måden man gør det på, har meget stor betydning for, hvad eleven får ud af det - og gør med det. 

Derfor kan det være en stor hjælp for en studievejleder at have en konfliktfaglig viden, hun kan læne sig op ad, og nogle konkrete redskaber hun kan bruge, når hun vejleder elever omkring deres konflikter. 

Udbytte og form

En heldagsworkshop om konfliktvejledning giver studievejlederne: 

 

 • En grundlæggende viden om konflikter og konflikthåndtering: Hvad handler konflikter om, hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at forebygge, nedtrappe og løse dem?

 

 • Praktisk erfaring med et konkret ‘redskab’ - en samtaleform, der minder om coaching, men er andet og mere end coaching - studievejlederne kan bruge til at vejlede en elev omkring en konflikt, eleven har med en anden elev eller en lærer

Workshoppen er meget praktisk, med en lille smule teori og en hel masse erfaringsudveksling og ‘træning’ af rollen som konfliktvejleder.

konfliktvejledning.nu (14).png

Workshop om konflikthåndtering for elever

 

Når vi afholder workshop for eleverne på en efterskole, er de overordnede formål med workshoppen som udgangspunkt at give eleverne: 

 

 • En grundlæggende viden om konflikter og konflikthåndtering: Hvad handler konflikter om, hvorfor opstår de, hvordan eskalerer de, og hvad skal der til for at forebygge, nedtrappe og løse dem?

 

 • Selvindsigt og inspiration fra hinanden ift hvordan de møder og håndterer konflikter - og hvordan de kan blive bedre til at gøre det konstruktivt

 

 • En fælles viden og et fælles sprog ift konflikter, som de kan trække på, når der opstår konflikter på skolen

 

Formålet med workshoppen er det samme, uanset om den varer en hel eller en halv dag, eller længere eller kortere.

 

Omfang og udbytte hænger selvfølgeligt sammen, og en hel dag fungerer rigtigt godt. 

workshop elver
bottom of page