top of page
Anchor 1
Billede af Brooke Cagle

 

 

Samarbejde og konflikthåndtering i studiegrupper

Gruppearbejde er en integreret del af mange uddannelsesforløb og ofte et mål i sig selv. Fordi gruppearbejde løfter de studerende både fagligt og socialt. Når det fungerer.

 

Men gruppearbejde kan også give anledning til frustrationer og konflikter, som skader studiemiljøet og hæmmer de studerendes faglige præstationer.

 

Konsekvensen kan bl.a. være, at de vælger at udskyde et fag og kommer bagud i forhold til normeret studietid.

 

Med afsæt i denne udfordring tilbyder Center for Dialog workshops, der styrker samarbejdet i studiegrupper og giver de studerende et fælles afsæt for at håndtere potentielle konflikter konstruktivt. Og som dermed løfter de faglige resultater, styrker studiemiljøet og modvirker frafald.  

 

Workshoppen er en kombination af korte, teoretiske oplæg og strukturerede samtaler, der giver de studerende mulighed for at:

  • Dele deres erfaringer, forventninger og bekymringer i forhold til gruppearbejde

  • Blive enige om hvilke værdier og principper, de ønsker at basere deres samarbejde på

  • Lægge konkrete planer for, hvordan de vil sikre et konstruktiv og effektivt samarbejde i praksis

De studerendes udbytte:

  • Større gensidig forståelse og tættere relationer, som kan styrke motivation og modvirke studiefrafald

  • Et solidt fælles afsæt for at tale konstruktivt og løsningsorienteret sammen om vigtige og vanskelige emner,  når der er brug for det. Samt for at håndtere konflikter konstruktivt og bruge diversiteten i gruppen som en styrke

  • Forventningsafstemning i forhold til, hvordan de gerne vil arbejde sammen og en plan for, hvordan de vil sikre et godt samarbejde i praksis

  • Et stærkt fundament for at sikre høj produktivitet og faglighed i gruppearbejdet

Workshoppen tager afsæt i samarbejdet og relationerne i de konkrete studiegrupper.

Men workshoppen giver også de studerende kompetencer og værktøjer, som de kan bruge til at styrke samarbejdet i andre studiegrupper, som de allerede er en del af og/eller bliver en del af i fremtiden. Samt i andre samarbejdssammenhænge på den anden side af studierne.

Vi kan afholde workshoppen umiddelbart efter, at grupperne er blevet dannet, og/eller længere inde i samarbejdsforløbet. Det kan noget forskelligt. Og det kan rigtigt meget i sammenhæng. 

Omfanget og indholdet af workshoppen kan tilpasses behov og muligheder. En hel dag er godt. Mindre kan gøre det. Tid og udbytte hænger sammen.

Vi hjælper jer også gerne med gruppedannelsesprocesser. Vi kan facilitere processerne selv eller sammen med jer. Vi kan hjælpe jer med at udvikle konstruktive og effektive processer, og med at blive endnu bedre til selv at facilitere dem.

"På Global Development benytter vi os meget af gruppearbejde. Vores studerende havde stort udbytte af vores én-dages workshop med Center for Dialog. De fik afstemt deres forventninger og indgået konkrete aftaler i forhold til deres samarbejde. De blev klogere på gruppedynamik og det sociales betydning for arbejdet i grupper. Og de fik værktøjer til at skabe bedre dialog og håndtere konflikter i opløbet. De studerendes tilbagemeldinger har været meget positive. Og vi er ikke i tvivl om, at workshoppen bidrog til at gøre deres gruppearbejde mere effektivt og konstruktivt.”

- Jon Clausen, Sekretariatet for Antropologi og Sociologi, Københavns Universitet

“Center for Dialog spent half a day with us – Master students at Copenhagen University – on improving our group structures and communication. Each study group in our programme consists of four to five students from very different cultural and academic backgrounds. By guiding us through many structured, short and circular exercises in our respective groups, Center for Dialog helped us to approach our uprising tensions by giving each of us space to speak out our concerns in a private setting. We were encouraged to first analyse each issue in depth and narrow it down to the most important points before coming up with a solution as a group. We understood through this workshop where the weaknesses and strengths of each of us as individuals and a group lie and developed hands-on strategies for how to communicate and work constructively and effectively together, which I am confident will be of great value for us."

 

- Leonie Helene Werner, Studerende, Global Development, Københavns Universitet

bottom of page