Billede af Campaign Creators

 

 

Effektive møder

 

De fleste af os kender til dårlige møder. Møder, hvor ingen ved, hvorfor vi mødes. Hvor vi ikke når det, vi skal. Hvor få siger meget og mange ikke rigtigt kommer på banen. Møder, som dræner os for energi og er spild af tid.  Sådan behøver møder ikke at være. Og det er overraskende nemt at gøre dem bedre.

Vi tilbyder workshops, som giver dig praktisk erfaring med simple metoder til at holde mere effektive møder, der:

  • Har klare rammer og tydelige formål

  • Involverer og engagerer alle mødedeltagerne på samme tid

  • Sikrer at alle bidrager til at nå i mål

 

Metoderne hedder Liberating Structures. De er nemme at facilitere og deltage i. Og de kan bruges til at gøre stort set alle former for møder mere engagerende og effektive:

  • Statusmødet: Skabe overblik, dele information og få her-og-nu sparring fra sine kollegaer

  • Udviklingsmødet: Udvikle nye idéer, konkrete løsninger og fremtidige strategier

  • Planlægningsmødet: Træffe beslutninger, lægge planer og fordele opgaver

  • Evalueringsmødet: Dele erfaringer, lære af det, der er sket, og give feedback

Formålet med workshoppen er at introducere dig til Liberating Structures i teori og praksis, så du kan tage metoderne i brug på dine egne møder umiddelbart efter workshoppen.

Du kan få en smagsprøve på vores tilgang til møder og mødeledelse, og et konkret eksempel på, hvordan man kan bruge en Liberating Structures metode til at gøre et møde effektivt, i den her video (som er et udklip fra et webinar, vi lavede for Teknologisk Institut): 

I et møde

Workshoppen i praksis

Med afsæt i en kort introduktion til teorien bag Liberating Structures, arbejder vi med metoderne i praksis. Fordi den bedste måde at blive fortrolig med dem på, er at prøve dem på egen krop.

 

Samtidigt reflekterer vi over, hvordan metoderne kan bruges til at holde mere inddragende og effektive møder.

Relevant for hvem?

 

Workshoppen er relevant for alle, der leder møder. Fra det ugentlige statusmøde i teamet, til borgermødet i kommunen. Fra virtuelle møder med fjerne samarbejdspartnere, til forældremødet på skolen.

 

Den erfarne mødeleder får nye metoder og inspiration til at øge effektiviteten, engagementet og kreativiteten på sine møder.

 

Den uerfarne mødeleder bliver i stand til at gøre sine møder mere engagerende og udbytterige, ved hjælp af simple metoder, som er nemme at facilitere og deltage i.

Hos jer eller hos os?

Vi afholder gerne workshoppen hjemme hos jer.

 

Det giver mulighed for, at mange af jer, får erfaring med metoderne på samme tid - og dermed et fælles afsæt for at bruge dem på jeres møder efter workshoppen.

Workshoppen kan vare en halv eller en hel dag. Eller længere. Jo længere tid vi har, jo flere ’Liberating Structures’ kan vi introducere jer til. Omfang, udbytte og pris hænger sammen.

Vi afholder også åbne workshops, som samler deltagere fra forskellige organisationer og firmaer, etc. Det giver mulighed for erfaringsudveksling og inspiration på tværs af fagligheder og mødekontekster.

Læs mere om Liberating Structures her.