top of page
9_edited.jpg

Workshop om effektive møder

Effektive møder

 

De fleste af os kender til dårlige møder. Møder, hvor ingen ved, hvorfor vi mødes. Hvor vi ikke når det, vi skal. Hvor de få siger alt for meget og mange ikke rigtigt kommer på banen. Møder, som dræner os for energi og er spild af tid. 

Sådan er møder ofte. Men det behøver de heldigvis ikke at være, og den gode nyhed er, at det er overraskende nemt at gøre dem bedre.

Vi tilbyder workshops, som giver jer praktisk erfaring med simple metoder til at holde mere effektive møder, der:

  • Har klare rammer og tydelige formål

  • Involverer og engagerer alle mødedeltagerne på samme tid

  • Sikrer at alle bidrager til at nå i mål

Vores egne favoritter og en særlig tilgang

De metoder/værktøjer, vi introducerer jer til, er nogle af dem, vi bruger mest i vores eget arbejde som facilitatorer, fordi det dem, vi selv oplever fungerer bedst. 

Vi har lånt og blandet sammen og selv fundet på

 

Vi er blandt andet inspireret af en bestemt tilgang til facilitering, der hedder Liberating Structures.

Liberating Structures er både er en grundlæggende tilgang til facilitering og en masse konkrete metoder/værktøjer til at lede og facilitere møder og workshops på i praksis; dvs. opskrifter på, hvordan man helt konkret kan strukturere og facilitere forskellige former for samarbejdsprocesser. 

Metoderne er meget enkle og  helt-nede-på-jorden. De er både nemme at facilitere og nemme at deltage i, og de kan bruges i mange af de arbejdssituationer, som de fleste af os deltager i på daglig basis. Blandt andet til at:

  • Dele ideer, erfaringer og viden

  • Få sparring på konkrete udfordringer

  • Idéudvikle og identificere løsninger på problemer

  • Evaluere og designe projekter og arrangementer

  • Gøre status, udvikle strategier og planlægge

konfliktvejledning_edited_edited.jpg

Workshoppen helt konkret

Workshoppen er meget praktisk.

 

Der er en kort teoretisk indramning af nogle grundlæggende principper for effektive møder, samt en kort introduktion til Liberating Structures (se ovenfor). 

Men størstedelen af kurset bruger deltagerne på at prøve konkrete metoder/værktøjer af i praksis, samt på at reflektere -og sparre med hinanden omkring, hvad de kan bruge værktøjerne til i deres eget arbejde. 


Det er ’erfaringsbaseret læring’ og den mest effektive måde at gøre det på. Og deltagerne kan altid sætte sig mere ind i de teoretiske aspekter efter kurset, hvis det skaber værdi for dem (det er ikke en forudsætning for at bruge værktøjerne i praksis). 

Relevant for hvem?

 

Workshoppen er relevant for alle, der leder møder. Fra det ugentlige statusmøde i teamet, til borgermødet i kommunen. Fra virtuelle møder med fjerne samarbejdspartnere, til forældremødet på skolen.

 

Den erfarne mødeleder får nye metoder og inspiration til at øge effektiviteten, engagementet og kreativiteten på sine møder.

 

Den uerfarne mødeleder bliver i stand til at gøre sine møder mere engagerende og udbytterige, ved hjælp af simple metoder, som er nemme at facilitere og deltage i.

Hos jer eller hos os?

Vi afholder gerne workshoppen hjemme hos jer.

 

Det giver mulighed for, at mange af jer, får erfaring med metoderne på samme tid - og dermed et fælles afsæt for at bruge dem på jeres møder efter workshoppen.

Workshoppen kan vare en halv eller en hel dag. Eller længere. Jo længere tid vi har, jo flere ’Liberating Structures’ kan vi introducere jer til. Omfang, udbytte og pris hænger sammen.

Vi afholder også åbne workshops, som samler deltagere fra forskellige organisationer og firmaer, etc. Det giver mulighed for erfaringsudveksling og inspiration på tværs af fagligheder og mødekontekster.

bottom of page