top of page
Anchor 1

Diskrimination og hverdagsracisme blandt børn og unge - gratis workshop

 

 

Diskrimination og hverdagsracisme blandt børn og unge - gratis workshop

Workshoppen giver eleverne viden om diskrimination og hverdagsracisme blandt børn og unge. Og vi hjælper eleverne med at lægge en strategi for, hvordan de vil forebygge det i og uden for klassen. 

Vi tilbyder og afholder workshoppen i samarbejde med Coexist og Københavns Kommune, og den er gratis for folkeskoler og ungdomsuddannelser i København.

Baggrund og mere

Diskrimination og racisme har stor betydning for børn og unges trivsel og sundhed. Fordi oplevelser af diskrimination og racisme kan være stressende, og fordi selvforståelser, tilhørsforhold og selvværd sættes på spil. Men diskrimination, og især racisme, kan være rigtigt svært at tale om. Hvad indebærer det? Hvad er hverdagsracisme? Hvem kan blive udsat for det, og hvordan foregår det? Og er det også diskrimination og racisme, hvis der ikke er nogen, der mener noget ondt med det? Og hvordan kan man sige fra? 

I denne workshop sætter vi fokus på disse spørgsmål og mange flere – ikke fordi vi har svarene, men fordi vi mener, at det er vigtigt at åbne snakken. Workshoppen består af tre sammenhængende dele:

 

1) Vi indleder med et kort oplæg, hvor vi fortæller om diskrimination og racisme i en dansk historisk og politisk kontekst. Vi taler om den praktiske betydning af forskellige begreber som f.eks. hvidhed, hverdagsracisme og micro-aggressioner, dvs. små – måske velmenende – bemærkninger/handlinger, som gør, at nogle kommer til at føle, at de ikke ’hører til’).

 

2) Gennem simple dialogøvelser skaber vi herefter et rum, hvor de unge kan tænke over, tale om og i fællesskab skabe nuancerede forståelser af hvordan diskrimination og racisme og diskrimination (måske) forekommer i deres hverdag; f.eks. i skolen, i offentlige rum og på de sociale medier. Og vi sætter ord på, hvordan diskrimination og racisme kan være skadeligt. Også når der ikke ligger bevidste handlinger bag.

 

3) Den sidste del af workshoppen handler om forebyggelse. I fællesskab skaber klassen deres egen strategi til forebyggelse af racisme og diskrimination. Og hvis I ønsker det, kan I efter workshoppen arbejde videre med temaet og måske udbrede strategien til resten af jeres skole.

Du kan læse mere om workshoppen og booke den lige her

Om os

bottom of page