top of page
Anchor 1

Gør Verdenmålene mere vedkommende - forløb for gymnasielever

 

 

Gør Verdenmålene mere vedkommende - forløb for gymnasielever

Med Gymnasiereformen er globale kompetencer blevet en fast komponent i alle fagbeskrivelser:  Eleverne skal opbygge viden og kompetencer inden for medborgerskab, sprog, udsyn og Verdensmålene. 

Som et indspark i dette arbejde har Center for Dialog designet et forløb om Verdensmålene til gymnasier. 

 

Forløbet kickstarter alle eleverne på en årgang i at tænke og handle med en global horisont ved at give dem:

  • Viden om og indsigt i Verdensmålene og globale kompetencer, og hvad det vedkommer dem

  • Inspiration til, hvordan de kan tage handling, her og nu, for at bidrage til at løse globale problemstillinger 

  • Et fælles udgangspunkt for at arbejde videre med Verdensmålene og globale kompetencer i de enkelte fag efter forløbet 

Rammer og program 

 

Humlen i forløbet er workshops om Verdensmålene, som elevrepræsentanter holder for deres egne klasser. Vores rolle er at klæde eleverne på til at gøre det. 

 

Forløbet strækker sig over to uger. 

 

Uge 1: Vi lærer 2-3 elevrepræsentanter fra hver 1.g-klasse at afholde en ’Workshop om Verdensmålene’ (beskrevet nedenfor) for deres egne klasser: 

 

Først afholder vi workshoppen for elevrepræsentanterne, så de prøver at deltage i den. Bagefter træner vi dem i at afholde workshoppen selv, ved at øve det i praksis. Det tager en hel dag. 

 

Uge 2: Elevrepræsentanterne afholder workshopsene om Verdensmålene for deres egne klasser, med støtte fra en underviser. 

Workshoppen om Verdensmålene – der strækker sig over to moduler – er bygget op omkring interaktive øvelser og refleksionsspørgsmål, der engagerer og involverer alle eleverne. 

 

Workshoppen tager udgangspunkt i tre spørgsmål:

 

  • Verdensmålene: Hvilke udfordringer står Verdenssamfundet over for, og hvad kendetegner disse udfordringer? 

  • Globale kompetencer: Hvilke kompetencer skal I som unge udvikle, hvis I vil bidrage til at løse disse udfordringer?

  • Handlekompetence: Hvordan kan I helt konkret tage handling her og nu på det, som I finder vigtigt at gøre noget ved?

 

Vi afholder også gerne selv workshops om Verdensmålene ude i klasserne. Det er nemmere. Men det er også dyrere. Og I går glip af den værdi, det har, at eleverne selv står for det. 

 

Vi uddanner også gerne klasserepræsentanter fra 2.g og 3.g til at afholde workshops for deres klasser (samme koncept).  

 

Baggrund

 

Center for Dialog har, i samarbejde med netværket Globale Gymnasier, afholdt workshops om Verdensmålene og globale kompetencer for flere end 2.000 elever landet over. Forløbet om Verdensmålene er designet på baggrund af erfaringer fra disse workshops.

bottom of page