top of page
Coaching 1920 x 1080 (11)_edited.jpg

 

Teamcoaching 

Nogle teams fungerer godt: Motivationen og arbejdsglæden stor. Medlemmerne af teamet løser deres fælles opgaver effektivt og ordentligt. Alles kompetencer bliver brugt så godt som muligt og medlemmerne af teamet gør hinanden bedre.


Andre teams fungerer skidt: Teammedlemmerne er bedre til at modarbejde hinanden end til at samarbejde. Opgaverne bliver løst dårligt og resultaterne er ringe. Der er stress, dårlig trivsel og konflikter i teamet.


Det er yderpunkter, og de fleste teams befinder sig selvfølgeligt et sted mellem de to yderpunkter. 


Intentionen med teamcoaching er altid at gøre teamets medlemmer bedre til at samarbejde om at løse fælles opgaver og nå fælles mål. Uanset hvor gode eller dårlige, de er til det i forvejen. 


Hvordan?

 

Alle teams er forskellige, og hvad der skal til for at gøre et team bedre, afhænger af det konkrete team, men ofte handler det om at:
 

  • Styrke relationerne mellem teammedlemmerne, både fagligt og personligt

  • Skabe større klarhed omkring fælles mål og formål

  • Få afstemt forventninger ift roller og ansvar

  • Skabe gode og trygge rammer for sparring (også om det, der er svært) og udveksle af idéer (også når de måske er skøre)

  • Blive bedre til at samarbejde på tværs af uenigheder og forskellige personlige værdier og interesser 

  • Blive bedre til at håndtere konflikter konstruktivt 


De forskellige problemer og muligheder hænger sammen på kryds og tværs. 


Som regel vil noget have større betydning end andet, og nogle gange er det et forholdsvist afgrænset ‘problem’, der spænder ben for et team, hvor samarbejdet er skidt. Fx. uklarhed omkring roller og ansvar.


Teamcoaching handler både om at finde ud af, hvad der fylder mest på godt og ondt, og om at få det bedste ud af begge dele. 

 

Det er Lasse, der tilbyder teamcoaching, og du kan læse mere om det på hans hjemmeside her.

bottom of page