top of page

 

 

Gode skole/hjem-samtaler

 

Vi tilbyder workshops, der giver lærere og pædagoger viden og værktøjer til at holde effektive og konstruktive skole-hjem-samtaler, der styrker forældresamarbejdet .

Workshopsene tager udgangspunkt deltagernes egne erfaringer, og giver dem praktisk erfaring med konkrete redskaber, de kan bruge til at holde gode møder.

Det får lærerne/pædagogerne ud af workshoppen

  • Indsigt i, hvad de allerede gør som virker og ikke virker – som afsæt for at gøre mere af det første og mindre af det sidste

  • Viden og værktøjer til at skabe konstruktiv dialog med forældrene om det, der er vigtigt – også når de er bekymrede, kritiske og frustrerede

  • Praktisk erfaring med at håndtere svære samtalesituationer konstruktivt 

 

Workshoppen helt konkret

Vi engagerer lærerne/pædagogerne i erfaringsudveksling og idéudvikling i forhold til deres egne skole-hjem-samtaler – og hvordan de kan gøre dem bedre.

Vi introducerer lærerne/pædagogerne til redskaber til dialogisk kommunikation og konflikthåndtering.

Vi giver lærerne/pædagogerne praktisk erfaring med redskaberne ved at ’træne’ vanskelige situationer fra deres egne skole-hjem-samtaler og arbejde med, hvordan situationerne kan håndteres konstruktivt.

Det praktiske arbejde med redskaberne ruster lærerne til at bruge dem i deres skole-hjem-samtaler.

Praktisk

 

Omfanget af workshoppen kan tilpasses jeres behov og muligheder. Det meste af en dag er godt. Mindre kan gøre det. Tid og udbytte hænger sammen.

 

Hvorfor er det relevant?

Forældresamarbejdet har stor betydning for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. Og skole-hjem-samtaler er afgørende for kvaliteten af forældresamarbejdet.

Gode skole-hjem-samtaler skaber tillid mellem lærerne/pædagogerne og forældrene, styrker relationerne i forældregruppen og sikrer klarhed omkring roller og ansvar i forhold til elevernes læring og trivsel.

Hvis møderne ikke fungerer, risikerer de til gengæld at bidrage til det modsatte: Mistillid, misforståelser og konflikter.

Mere

Vi tilbyder også workshops, der giver lærerne viden og værktøjer til at holde gode forældremøder. Læs mere her.

bottom of page