top of page

Om transformativ dialog

Anker 1

Om transformativ dialog

Vores faglige og metodiske omdrejningspunkt er transformativ dialog. Fordi transformativ dialog gør det muligt at:

  • Finde kreative og holdbare løsninger på fælles udfordringer - fordi alle bidrager og bliver hørt

  • Bruge diversitet som en styrke - fordi vi undgår dumme misforståelser og misforståede hensyn  ​

  • Håndtere konflikter som udviklingsmuligheder - fordi vi bliver klogere på de værdier og interesser, som konflikterne bunder i

​​Dialogen skaber et fælles afsæt for relevante forandringer. Derfor er dialogen transformativ.

​Det særlige ved transformativ dialog som kommunikationsform er, at deltagerne i dialogen aktivt søger at skabe større gensidig forståelse og dybere indsigt i emnerne, de taler om.

​Når dialogen lykkes, deler deltagerne deres erfaringer og perspektiver åbent og ærligt. De lytter og spørger nysgerrigt - med intention om at forstå og lære nyt. Og de løber risikoen for at tage fejl og blive klogere ved at fremlægge deres synspunkter og antagelser til fælles undersøgelse.

 

​I princippet er det enkelt. Ude i virkeligheden kan det være svært. Fordi mennesker ofte er mere optagede af at lytte til sig selv end til hinanden. Eller fordi de primært lytter efter fejl i den andens argumentation, så de kan forsvare deres egen holdning. Og fordi de er mere interesserede i at få ret end i at finde den bedste løsning.

Derfor kan der være brug for klare rammer og strukturerede ’samtaleøvelser’ for at skabe et trygt rum, og for at hjælpe deltagerne med at lytte aktivt til hinanden, hvis dialogen skal lykkes.

 

Det er det, vores arbejde handler om.

 

Vores faglige og metodiske inspiration er mangfoldig.

Vi arbejder med 'ren dialog', hvor det primære formål er, at skabe større gensidig forståelse mellem deltagerne i dialogen samt dybere indsigt emnerne, de samtaler om.

Vores grundtilgang til dialog er formidlet i Dialoghåndbogen, som vi har været med til at skrive inden for rammerne af Dansk Ungdoms Fællesråds tværkulturelle dialogprogram Dialogambassadørerne. Bogen er online og kan downloades gratis lige her.

Vi trækker på vores konfliktfaglige redskaber - som er solidt forankret i Center for Konfliktløsnings tilgang til konfliktarbejde - når dialogen bliver særligt vanskelig og der er spændinger og uoverensstemmelser på spil. 

Og vi kombinerer det med Liberating Structures - simple metoder, der inddrager og engagerer alle deltagerne i en gruppeproces på samme tid - når det for eksempel gælder om at udvikle strategier, finde konkrete løsninger og blive enige om  vejen frem.

Læs mere om Liberating Structures her

Vi har ikke fundet på noget af det selv. Men vi har selv fundet på at kombinere de tre fagligheder i praksis og kalde fællesmængden for transformativ dialog. 

bottom of page