top of page

Konfliktmægling inden for kirken

 

 

Konfliktmægling indenfor kirken

 

Kirken er en mangfoldig arbejdsplads. Der er medarbejdere fra mange forskellige professioner med forskellige  arbejds-betingelser.  Og en stor gruppe frivillige med vidt forskellige kompetencer, holdninger og forventninger.

 

Mangfoldigheden er én af folkekirkens styrker. Men mangfoldigheden indebærer også, at der er mange forskellige interesser og holdninger på spil. Og det danner grobund for, at uenigheder og uoverensstemmelser kan udvikle sig til konflikter, der spænder ben for det gode samarbejde.

 

Når tingene spidser så meget til, at man har svært ved at samarbejde, tale sammen og finde de gode veje videre, kan konfliktmægling være en stor hjælp.

 

Konfliktmægling er en struktureret proces, hvor en upartisk tredjepart - mægleren - hjælper konfliktens parter gennem et møde, hvor de får mulighed for, at:

 

  • Dele deres respektive opfattelser og oplevelser af konflikten - og lytte til hinandens versioner

  • Komme i dialog med hinanden og i fællesskab finde frem til det, som de gerne vil finde løsninger på

 

  • Blive klogere på de interesser og behov, der ligger bag de divergerende opfattelser og holdninger

 

  • Identificere mulige løsninger på konflikten - og indgå konkrete aftaler om vejen frem

 

Mægling gør det ofte muligt at finde løsninger, som tilgodeser begge/alle parters interesser og behov. I stedet for overfladiske kompromisser eller tekniske løsninger, der skaber en taber og en vinder - og som ofte betyder, at konflikten blusser op igen senere.

 

Parterne går ofte fra mæglingen med en oplevelse af, at de selv har taget ansvar for konflikten. Og gjort noget ved den i fællesskab. Parterne har fået større forståelse for hinandens forskelligheder. Kontakten mellem dem er blevet genoprettet. Og ofte er relationen mellem dem blevet styrket.

 

I samarbejde med konfliktmægler Jeanette Sauerberg - der har mange års erfaring som præst - tilbyder vi mægling inden for kirken. Både mellem to personer, der er i konflikt med hinanden. Og i konflikter, der involverer flere parter.

 

Se vores øvrige tilbud om konflikthåndtering og mægling inden for kirken her.

bottom of page