top of page

 

 

KONFLIKTHÅNDTERING I KIRKEN 

Vi tilbyder kurser og seminarer, der giver kirkens medarbejdere viden og værktøjer til at håndtere konflikter konstruktivt.

Vi tilbyder også mægling mellem medarbejdere, der er i konflikt med hinanden.

Kirken er en helt særlig arbejdsplads. De mange professioner med hver deres overenskomster og arbejdsbetingelser gør, at der er forskellige interesser på spil. Og den flade struktur uden synlig ledelse i hverdagen skaber grobund for, at uoverensstemmelser kan eskalere og blive til konflikter, der spænder ben for det gode samarbejde.

 

Det gode samarbejde er baseret på en åben og ærlig dialog - også om alt det, vi er uenige om. Og når det lykkes, kan konflikter være muligheder for at blive klogere på hinanden og på det, vi ser forskelligt på; for at styrke relationerne mellem os og finde nye løsninger på fælles udfordringer.

 

Men det kan være svært, når bølgerne går højt og der er meget på spil for de involverede parter.

 

Derfor tilbyder vi:

  • Kurser, der giver menighedsråd og kirkeligt personale en fælles forståelse for konflikters natur og eskalering, samt et fælles sprog til at italesætte og håndtere konflikter konstruktivt. Læs mere her.

 

  • Kurser, der giver præster viden og værktøjer til at støtte og vejlede mennesker i konflikt. Læs mere her.

 

  • Kurser, der giver præster viden og værktøjer til at italesætte og håndtere konflikter konstruktivt – både når deres kolleger er i konflikt, og når de selv bliver involveret i konflikter. Læs mere her.

 

  • Mægling, hvor vi som upartisk tredjepart hjælper parterne i en konflikt med at forstå hinandens bevæggrunde og interesser gennem dialog, og støtter dem i at finde deres egne løsninger på konflikten. Læs mere her.

Vores kurser og mægling inden for kirken udføres i samarbejde med konfliktmægler Jeanette Sauerberg, der har mange års erfaring som præst i Folkekirken.

bottom of page