top of page

Håndtér jeres corona-konflikter konstruktivt

Corona har vendt op og ned på mange ting. Ikke mindst på arbejdspladser, hvor man bliver man nødt til at finde nye måder at samarbejde og gøre tingene på. 

Det kan skabe frustrationer og problemer, og det kan føre til konflikter, som spænder ben for samarbejdet, resultaterne og arbejdsglæden.

 

Men sådan behøver det heldigvis ikke at gå. For hvis man anerkender konflikterne og arbejder med dem, inden de løber løbsk, så kan man for det meste finde konstruktive løsninger på dem. Og oftest vil det ovenikøbet være muligt at lære af konflikterne og komme styrket ud på den anden side af dem. 
 

Se konflikterne i øjnene og tag dem ved hornene

 

Vi ved ikke, hvilke konflikter, I oplever. Og vi ved ikke, hvad løsningerne er på dem. Det gør I selv. 

Det, vi kan hjælpe jer med, er at facilitere en workshop/proces, hvor I får talt sammen om de problemer, udfordringer og (potentielle) konflikter, som corona giver anledning til på jeres arbejdsplads. Og hvor I sammen kan finde konstruktive løsninger på jeres konkrete konflikter samt lære af dem i forhold til jeres fremtidige samarbejde. 

 

Workshoppen vil også give jer grundlæggende fælles viden om, hvad konflikter er for noget, og hvordan man kan håndtere dem konstruktivt – både i forhold til jeres aktuelle og (potentielt) fremtidige konflikter. 
 

Relevant for hvem?

 

Workshoppen henvender sig til alle ‘grupper’ af mennesker, som arbejder sammen på en arbejdsplads: Kolleger, teams, ledergrupper, afdelinger, etc.. Eller hele arbejdspladsen. 

Hvor stor gruppen, har selvsagt betydning for, hvordan workshoppen skal skrues sammen, og derfor skræddersyr vi den selvfølgeligt til jeres virkelighed og behov. 
 

Udbytte

 

Workshoppen giver jer: 

  • Indsigt i de konflikter, corona har forårsaget og risikerer at forårsage på jeres arbejdsplads: hvad handler konflikterne om, hvad skyldes de og hvilke konsekvenser har de for hvem?

  • Konkrete ideer, planer og aftaler i forhold til, hvordan I kan og vil løse jeres aktuelle konflikter, samt hvordan I vil forebygge konflikter og håndtere dem konstruktivt fremadrettet

  • Fælles viden om, hvad konflikter grundlæggende er for noget, og hvordan man kan håndtere konflikter konstruktivt - og dermed et fælles og bedre afsæt for at gøre det fremadrettet

 

Form

I sammenhæng med korte teoretiske input omkring konflikter og konflikthåndtering, guider workshoppen jer gennem forskellige ‘øvelser’ i større og mindre grupper, hvor I får reflekteret over og talt sammen om de konflikter, som I oplever i forhold til corona, og hvor I får identificeret mulige løsninger på konflikterne. 
 
Det er jeres konkrete kontekst og behov, der afgør i hvilken grad I skal identificere konkrete løsninger på aktuelle konflikter, eller om fokus i højere grad skal være generelt og proaktivt i forhold til styre uden om potentielle konflikter fremadrettet og håndtere de konflikter, der opstår alligevel (for det vil de gøre), konstruktivt.  

Hvis der er mange og/eller meget alvorlige konflikter på jeres arbejdsplads, så er det som udgangspunkt ikke en god idé at arbejde med konflikterne i et ‘workshop format’. 

 

I stedet for kan der være brug for at arbejde med de involverede parter alene, og eventuelt involvere flere efterfølgende. Og er det helt skidt, kan det være nødvendigt at lave egentlig konfliktmægling mellem de involverede parter

Vi finder ud af, hvad der vil være bedst for jer, i fællesskab og på jeres præmisser. 

bottom of page