top of page
video-conference-call--online-meeting--v

Gode onlinemøder i praksis?

Onlinemøder kan være uproduktive, kedelige og frustrerende, og uproduktive, og  de kan spænde ben for samarbejdet og smitte af på arbejdsglæden.

 

Men sådan behøver det heldigvis ikke at gå, for det er overraskende nemt at gøre onlinemøder mere effektive og konstruktive ved hjælp af nogle simple greb og værktøjer. 
 

Den enkle opskrift

Når møder – online såvel som offline – er uproduktive og frustrerende, så skyldes det ofte, at formålet med møderne er uklare og/eller at mødedeltagerne ikke bidrager aktivt. 

Den letteste måde at gøre møder bedre på, vil derfor ofte være at gøre formålet med mødet tydeligt samt at strukturere mødet på en måde, som tvinger alle mødedeltagerne til at bidrage aktivt til at nå i mål. 

Formålet med workshoppen er at give jer inspiration og input til, hvordan I kan gøre det i praksis i jeres daglige arbejde. 
 

Du kan høre mere om vores tilgang til, hvordan man holder gode onlinemøder, i den her podcast, som vi har lavet sammen med Teknologisk Institut. 

Relevant for hvem?

Workshoppen henvender sig til jer, der bøvler med at få jeres onlinemøder til at fungerer, og som savner værktøjer til at holde fokus, skabe engagement og få noget konkret ud af møderne. Det kan være på store møder og små møder, korte møder og lange møder. 

Udbytte

Kurset giver jer praktisk erfaring med konkrete greb og værktøjer, I kan bruge til at:

  • Gøre det klart, hvad formålet med et møde er, så alle ved, hvorfor de er der og hvorfor det er relevant for dem (og dermed ikke oplever, at de spilder deres tid, etc.)

  • Strukturere og facilitere et møde på en måde, som tvinger alle mødedeltagerne til at bidrage aktivt til mødet (så flere perspektiver og ideer kommer i spil, og så ingen ’fader ud’ eller fylder alt for meget)

  • Gøre det, I producerer og arbejder med, tydeligt og konkret (så I alle sammen kan se, at der kommer noget ud af det)

I kan bruge grebene og værktøjerne til at lede møder; dvs. i rollen som formel mødeleder/facilitator. I kan også bruge dem til at strukturere jeres møder, når der ikke er en formel mødeleder.

Indhold 

Workshoppen kommer omkring følgende spørgsmål og temaer: 

  • Hvad skal der grundlæggende til, for at gøre et onlinemøde effektivt?

  • Hvilke særlige problemer er der ved at mødes online – og hvad kan man gøre for at løse dem?

  • Hvilken betydning har det, hvordan man strukturerer onlinemøder, og hvordan kan man bruge forskellige greb og værktøjer til at involvere deltagerne mere?

  • Hvordan får man produceret noget konkret undervejs, som er nemt at arbejde videre med efter mødet?

Form

Vi bruger de greb og værktøjer, som workshoppen introducerer jer til, til at afholde workshoppen (online, selvfølgeligt); for eksempel til at engagere jer i dialog om jeres egne udfordringer i forhold onlinemøder.

På den måde er workshoppen i sig selv et eksempel på, hvordan man kan bruge grebene og værktøjerne til at strukturere og lede et effektivt og konstruktivt ’onlinemøde,  hvor alle deltagerne bidrager aktivt.  Og på den måde lærer I værktøjerne at kende på den mest effektive måde: ved at prøve dem selv.

Hvor, hvornår og hvordan?

Vi afholder workshoppen som intern workshop for medarbejdergrupper (eller andre mennesker, der gerne vil blive bedre til at mødes online), hvor vi selvfølgeligt skræddersyr den til kontekst, behov og muligheder. Det kan vi både gøre offline og online. 

Vi afholder den også som åben workshop online, næste gang den 2. december 2020 i samarbejde med Teknologisk Institut . Du kan se mere og tilmelde dig workshoppen her.  

Teknikken 

Vi afholder kurset i Zoom og Google Docs. Vi  kommer til at introducere og demonstrere nogle af programmernes funktioner og muligheder, men det er ikke det, kurset handler om. Kurset handler om, hvordan man kan lede effektive og konstruktive møder online, uanset hvilken platform, man bruger, så længe platformen har de grundlæggende funktioner: deltagerne kan høre (og helst se) hinanden, man kan skærmdele og arbejde i det samme dokument på samme tid online, og man kan splitte deltagerne ud i mindre grupper. Og selvom onlineformatet adskiller sig fra fysiske møder, så er mange af de grundlæggende forudsætninger og principper for gode møder og god mødeledelse de samme. 

bottom of page