video-conference-call--online-meeting--v

Gode onlinemøder i praksis?

Gode onlinemøder i praksis?

Onlinemøder kan være uproduktive, kedelige og frustrerende, og uproduktive, og  de kan spænde ben for samarbejdet og smitte af på arbejdsglæden.

 

Men sådan behøver det heldigvis ikke at gå, for det er overraskende nemt at gøre onlinemøder mere effektive og konstruktive ved hjælp af nogle simple greb og værktøjer. 
 

Den enkle opskrift

 

Når møder – online såvel som offline – er uproduktive og frustrerende, så skyldes det ofte, at formålet med møderne er uklare og/eller at mødedeltagerne ikke bidrager aktivt. 

Den letteste måde at gøre møder bedre på, vil derfor ofte være at gøre formålet med mødet tydeligt samt at strukturere mødet på en måde, som tvinger alle mødedeltagerne til at bidrage aktivt til at nå i mål. 

 

Formålet med workshoppen er at lære jer, hvordan I kan gøre det i praksis i jeres daglige arbejde. 
 

Relevant for hvem?

 

Workshoppen henvender sig til jer, der bøvler med at få jeres onlinemøder til at fungerer, og som savner værktøjer til at holde fokus, skabe engagement og få noget konkret ud af møderne. Det kan være på store møder og små møder, korte møder og lange møder. 

Udbytte

 

Kurset giver jer praktisk erfaring med konkrete greb og værktøjer, I kan bruge til at:

  • Gøre det klart, hvad formålet med et møde er, så alle ved, hvorfor de er der og hvorfor det er relevant for dem (og dermed ikke oplever, at de spilder deres tid, etc.)

  • Strukturere og facilitere et møde på en måde, som tvinger alle mødedeltagerne til at bidrage aktivt til mødet (så flere perspektiver og ideer kommer i spil, og så ingen ’fader ud’ eller fylder alt for meget)

  • Gøre det, I producerer og arbejder med, tydeligt og konkret (så I alle sammen kan se, at der kommer noget ud af det)

 

I kan bruge grebene og værktøjerne, I lærer at kende, til at lede møder; dvs. i rollen som formel mødeleder/facilitator (for eksempel når afdelingslederen leder et afdelingsmøde). 

I kan også bruge dem til at strukturere jeres møder, når der ikke er en formel mødeleder og I leder mødet i fællesskab (for eksempel på et teammøde). 
 

Indhold 

 

Workshoppen kommer omkring følgende spørgsmål og temaer: 

  • Hvad skal der grundlæggende til, for at et onlinemøde bliver effektivt og konstruktivt?

  • Hvilke særlige problemer er der ved at mødes online – og hvilke nye muligheder skaber det?

  • Hvad er forskellen på en ordstyrer, en mødeleder og en mødefacilitator – og hvordan kan man få mere ud af møderne ved at (turde) skrue op for facilitatorrollen?

  • Hvilken betydning har det, hvordan man strukturerer onlinemøder – og hvordan kan man bruge forskellige strukturer (for eksempel at tale sammen to og to) til at involvere deltagerne mere?

  • Hvordan får man produceret noget konkret undervejs, som er nemt at arbejde videre med efter mødet?

Form

Vi bruger de greb og værktøjer, som workshoppen introducerer jer til, til at afholde workshoppen (online, selvfølgeligt); for eksempel til at engagere jer i dialog om jeres egne udfordringer i forhold onlinemøder.

På den måde er workshoppen i sig selv et eksempel på, hvordan man kan bruge grebene og værktøjerne til at strukturere og lede et effektivt og konstruktivt ’onlinemøde, og hvor alle deltagerne bidrager aktivt.  Og på den måde lærer I værktøjerne at kende på den mest effektive måde: ved at prøve dem selv.

 

Kurset afholdes i Zoom og Google Docs. Men kurset har ikke fokus på programmernes tekniske funktioner. Kurset handler om, hvordan man kan lede effektive og konstruktive møder online, uanset hvilken platform, man bruger, så længe platformen har de grundlæggende funktioner: deltagerne kan høre (og helst se) hinanden, man kan skærmdele og arbejde i det samme dokument på samme tid online, og man kan splitte deltagerne ud i mindre grupper. Og selvom onlineformatet adskiller sig fra fysiske møder, så er mange af de grundlæggende forudsætninger og principper for gode møder og god mødeledelse de samme. 
 

CENTER FOR DIALOG

 

Tønsbervej 152

4000 Roskilde

Danmark

Telefon: +45 28 86 21 11

Mail: kontakt@centerfordialog.dk

  • Facebook - Hvid Circle
  • LinkedIn - Hvid Circle