top of page
k-s21d-eye-ae-005363-id-107399-jpeg_edit

 

 

Det gode skole/hjem-samarbejde

 

Vi tilbyder workshops, der giver lærere og pædagoger viden og værktøjer til at holde gode forældremøder og skole-hjem-samtaler, der styrker forældresamarbejdet

 

Vores workshops tager udgangspunkt i erfaringsudveksling mellem deltagerne, som gør dem skarpe på deres udfordringer og styrker. Og som gør det muligt for dem at lære af hinanden i forhold til, hvad de kan gøre anderledes og bedre.

 

Det andet bærende element i workshopsene er praktisk arbejde med konkrete redskaber, som deltagerne kan bruge til at holde mere effektive og konstruktive møder.

 

To slags møder – ét forældresamarbejde

 

Som krumtapper for forældresamarbejdet er forældremøder og skole-hjem-samtaler to sider af samme sag. Og mange af udfordringerne og løsningsmulighederne for de to mødetyper overlapper.

 

Derfor er det oplagt og ideelt at arbejde med begge mødeformer samtidigt eller i sammenhæng. Men det er også  værdifuldt ’kun’ at arbejde med én af delene. Derfor tilbyder vi som udgangspunkt to forskellige workshops (klik for beskrivelse):

 

Hvorfor er det relevant?

 

Forældresamarbejdet har stor betydning for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. Og de personlige møder mellem lærere/pædagoger og forældre, og mellem klassens forældre, er afgørende for kvaliteten af forældresamarbejdet.

 

Gode møder skaber tillid mellem lærerne/pædagogerne og forældrene, styrker relationerne i forældregruppen og sikrer klarhed omkring roller og ansvar i forhold til elevernes læring og trivsel.

 

Hvis møderne ikke fungerer, risikerer de til gengæld at bidrage til det modsatte: Mistillid, misforståelser og konflikter – og dermed et anstrengt forældresamarbejde.

 

Derfor er det relevant at styrke lærernes kompetencer i forhold til at holde frugtbare og effektive forældremøder og skole-hjem-samtaler.

bottom of page