top of page

 

 

Det gode forældremøde

Vi tilbyder workshops, der giver lærere og pædagoger viden og værktøjer til at holde inddragende forældremøder, der styrker forældresamarbejdet.

Workshopsene tager udgangspunkt deltagernes egne erfaringer, og giver dem praktisk erfaring med konkrete redskaber, de kan bruge til at holde gode møder.

Det får lærerne ud af workshoppen

  • Indsigt i, hvad de allerede gør, som virker og som ikke virker – som afsæt for at gøre mere af det første og mindre af det sidste

  • Praktisk erfaring med simple metoder til at inddrage forældrene konstruktivt på forældremøderne – også når de er forskellige, bekymrede, forvirrede, frustrerede og uenige

  • Viden om grundlæggende principper for inddragende møder, der giver mening for deltagerne – og konkrete værktøjer til at planlægge dem

 

Workshoppen helt konkret

Vi bruger simple metoder (samtaleøvelser) til at engagere lærerne/pædagogerne i erfaringsudveksling og idéudvikling i forhold til deres egne forældremøder – og hvordan de kan gøre dem bedre.

Krydret med korte, teoretiske indlæg om inddragende mødeprocesser, reflekterer vi over, hvad metoder gør muligt – og hvordan lærerne kan bruge dem til at gøre deres forældremøder bedre.

På den måde får lærerne/pædagogerne arbejdet med temaer og problemstillinger, der er vigtige for dem. Samtidigt prøver de vores metoder på egen krop, hvilket ruster dem til at bruge dem selv.

Metoderne er nemme at deltage i og nemme at styre. Derfor virker de. Og derfor er det nemt for lærerne/pædagogerne at bruge dem efter workshoppen. For det eneste, det kræver af dem, er en håndfuld mod til at springe ud i det og gøre det.

Praktisk

Omfanget af workshoppen kan tilpasses jeres behov og muligheder. Det meste af en dag er godt. Mindre kan gøre det. Tid og udbytte hænger sammen.

Hvorfor er det relevant?

Forældresamarbejdet har stor betydning for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. Og forældremøder er afgørende for kvaliteten af forældresamarbejdet.

Gode forældremøder skaber tillid mellem lærerne/pædagogerne og forældrene, styrker relationerne i forældregruppen og sikrer klarhed omkring roller og ansvar i forhold til elevernes læring og trivsel.

Hvis møderne ikke fungerer, risikerer de til gengæld at bidrage til det modsatte: Mistillid, misforståelser og konflikter.

Derfor er det relevant at styrke lærernes/pædagogernes kompetencer i forhold til at holde frugtbare forældremøder, der inddrager forældrene som konstruktive medskaber.

Mere

Vi tilbyder også workshops, der giver lærerne viden og værktøjer til at holde gode skole-hjem-samtaler. Læs mere her.

bottom of page