top of page
20190912_091219.jpg

 

 

Facilitering af møder og workshops

Vi tilbyder kurser, der giver jer inspiration og konkrete værktøjer til at facilitere effektive møder og workshops, hvor alle deltagerne bidrager aktivt.

At facilitere betyder ‘at gøre noget, der som udgangspunkt er svært, nemt’. Og din vigtigste opgave som facilitator er - i vores øjne og tilgang - at gøre det så nemt som muligt for deltagerne i et møde eller en workshop, at bidrage så meget som muligt til at nå målet med mødet eller workshoppen. 

 

Det er ikke så vigtigt, om vi kalder det at facilitere, styre eller lede møder og workshops. Pointen er, at det gælder om at få alle deltagerne til at være engagerede og bidrage aktivt.

 

Og det er det - at få alle deltagerne til at være engagerede og bidrage aktivt - I får inspiration og helt konkrete værktøjer til at gøre på vores kursus.

Vores egne favoritter og en særlig tilgang

De metoder/værktøjer, vi introducerer jer til, er nogle af dem, vi bruger allermest i vores eget arbejde som facilitatorer og procesledere, fordi det dem, vi selv oplever fungerer allerbedst. 

Vi har, ligesom alle andre dygtigere facilitatorer og undervisere, lånt og hugget og blandet sammen og selv fundet på, og/men vi er særligt inspireret af en bestemt tilgang til mødeledelse og facilitering, der hedder Liberating Structures.

Liberating Structures er både er en grundlæggende tilgang til facilitering/procesledelse og en masse konkrete metoder til at lede og facilitere møder og workshops.

Metoderne er meget enkle og lige-til og helt-nede-på-jorden. De er både nemme at facilitere og nemme at deltage i (hvilket ofte er to sider af samme sag). Og de kan bruges i mange af de arbejdssituationer, som de fleste af os deltager i på daglig basis. Blandt andet til at:

  • Dele ideer, erfaringer og viden

  • Få sparring på konkrete udfordringer

  • Idéudvikle og identificere løsninger på problemer

  • Evaluere og designe projekter og arrangementer

  • Gøre status, udvikle strategier og planlægge

Networking

 

 

Kurset helt konkret

Vores kursus er som udgangspunkt meget praktisk. 

Der er en kort teoretisk indramning af nogle grundlæggende principper for facilitering af møder og workshops, samt en kort introduktion til Liberating Structures (se ovenfor). 

Men størstedelen af kurset bruger deltagerne på at prøve konkrete værktøjer af i praksis, samt på at reflektere -og sparre med hinanden omkring, hvad de kan bruge værktøjerne til i deres eget arbejde. 


Det er ’erfaringsbaseret læring’ og den mest effektive måde at gøre det på. Og deltagerne kan altid sætte sig mere ind i de teoretiske aspekter efter kurset, hvis det skaber værdi for dem (det er ikke en forudsætning for at bruge værktøjerne i praksis). 

Relevant for hvem?

 

Kurset er relevant for alle, der faciliterer/leder workshops, møder og andre 'gruppeprocesser' i bred forstand. Fra det ugentlige afdelingsmøde i den lille organisation til den årlige strategiproces i den store virksomhed. Fra undervisning på universitetet til borgermøder i kommunen.

Den erfarne facilitator/procesleder får nye metoder og inspiration til lige-på procesledelse uden overflødig indpakning, og mulighed for at reflektere over egen praksis.  

 

Den mindre erfarne procesleder bliver i stand til at gøre sine ’processer’ mere involverende og engagerende ved hjælp af simple metoder, som ikke kræver andet end en håndfuld mod at kaste sig ud i.

Hos jer eller hos os?

 

Vi afholder gerne kurset hjemme hos jer. Det giver mange af jer erfaring med metoderne på samme tid - og dermed et fælles afsæt for at bruge dem i jeres egne møder og på jeres egne workshops kurset. Desuden kan vi bruge metoder på konkrete temaer og problemstillinger som er relevante for jer.

Kurset kan vare en halv eller en hel dag. Eller længere. Jo længere tid vi har, jo flere metoder/værktøjer kan vi introducere jer til og prøve af i praksis, og hvis tiden er til det, kan vi også komme i dybden med, hvordan man 'procesdesigner' workshops og møder. 

Omfang, udbytte og pris hænger sammen.

Vi afholder også åbne kurser, som samler deltagere fra forskellige organisationer og firmaer, etc. Det giver mulighed for erfaringsudveksling og inspiration på tværs af fagligheder og kontekster. 

k-s21d-eye-0038-id-107437-jpeg.jpg

 

 

Deltagerne siger

"Jeg fandt kurset utrolig udbytterigt. Jeg arbejder meget med processer både i forhold til medarbejdere, teams og chefer. Og jeg oplever, at jeg forfalder til de samme 2-3 måder at gøre tingene på, hvilket bliver trivielt både for mig selv og deltagerne. På dette kursus fik jeg ikke blot inspiration til nye metoder, men jeg blev også klogere på, hvorfor de fungerer. Fordi de skaber engagement, læring og teamfølelse på samme tid. Det sidste oplevede jeg meget tydeligt selv. Vi kender ikke hinanden på dette kursus, men de øvelser, vi prøvede af gjorde at vi meget hurtigt ‘connectede’ - det er sjældent at jeg går fra et kursus som dette med fem visitkort." 

- Pernille Wettergren, HR chef i Danske Standarder 

”Selvom jeg efterhånden har afviklet en del workshops, var der virkelig inspiration at hente og kurset gav stof til eftertanke. F.eks. omkring hvilke metoder/strukturer, jeg bruger hvornår og hvordan. Metoderne er enkle og klare, men leveret af Center for Dialog blev de også nærværende og noget man har lyst til at gå i gang med øjeblikkeligt. Jeg har været på mange kurser og konferencer, hvor man er blevet inspireret af, men i sit stille sind tænker: ”Det kommer aldrig til at ske”. Efter kurset tænker jeg ”Det kommer selvfølgelig til at ske og det bliver en stor hjælp i min hverdag som konsulent.”

bottom of page