top of page
k-s21d-eye-ae-005363-id-107399-jpeg.jpg

 

 

Dialogisk procesledelse

Vi tilbyder kurser og workshops, der giver deltagerne viden og værktøjer til at facilitere dialogiske gruppeprocesser.

 

Dialog er – i vores teori og praksis – en særlig form for kommunikation, hvor deltagerne aktivt søger at skabe større gensidig forståelse og dybere indsigt i emnerne, de taler om.

 

I dialogen deler deltagerne deres perspektiver åbent og ærligt. De lytter og spørger nysgerrigt, med intention om at forstå og lære nyt. Og de løber risikoen for at tage fejl og blive klogere.

 

Når det sker, bliver det muligt at:

 

  • ​Finde kreative og holdbare løsninger på fælles udfordringer - fordi alle bidrager og bliver hørt

  • Bruge diversitet som en styrke - fordi vi undgår dumme misforståelser og misforståede hensyn ​

  • Håndtere konflikter som udviklingsmuligheder - fordi vi bliver klogere på de værdier og interesser, som konflikterne bunder i

I princippet er det enkelt. Ude i virkeligheden kan det være svært. Fordi mennesker ofte er mere optagede af at lytte til sig selv end til hinanden. Og fordi de ofte er mere interesserede i at få ret end i at finde den bedste løsning.

Udbytte

 

Vores kurser og workshops om dialogisk procesledelse giver deltagerne viden og værktøjer til at facilitere dialogiske gruppeprocesser.

 

Hvordan og hvor meget?

Med afsæt i en kort teoretisk introduktion til dialog, arbejder vi med dialogiske værktøjer i praksis.

 

Humlen i vores workshops og kurser er altid, at vi prøver dialogiske procesøvelser af i praksis (vi faciliterer dem, kursusdeltagerne deltager). Og reflekterer over, hvad de gør muligt samt hvad de helt konkret kan bruges til. 

 

Hvorfor? Fordi den bedste måde at blive fortrolig med dialogiske procesøvelser på, er at prøve dem.

 

Når tiden er til det, arbejder vi desuden med greb og teknikker, proceslederen kan bruge til at styrke dialogen mellem deltagerne i en gruppeproces.

 

Kurset kan vare en halv eller en hel dag. Eller længere. Jo længere tid vi har, jo flere øvelser og greb kan vi nå at introducere, og mere kan vi komme i dybden. Omfang, udbytte og pris hænger sammen.

 

Relevant for hvem?

 

Kurset er relevant for alle, der leder gruppeprocesser i bred forstand. Fordi dialog stort set altid skaber værdi, når mennesker gør og skaber noget sammen.

 

Kurset er særligt relevant for procesledere, der leder processer, hvor der er noget på spil. I forhold til emnet, deltagerne arbejder med. I forhold til relationerne mellem deltagerne. Eller i forhold til begge dele.

 

Hos jer eller hos os?

 

Vi afholder gerne kurset hjemme hos jer. Det giver flere af jer erfaring med de dialogiske værktøjer på samme tid - og dermed et fælles afsæt for at bruge dem i jeres egne processer efter kurset. Desuden kan vi bruge værktøjerne på konkrete temaer og problemer, som er relevante for jer.

 

Vi afholder også åbne kurser, som samler deltagere fra forskellige organisationer og firmaer, etc. Det giver mulighed for erfaringsudveksling og inspiration på tværs af fagligheder og kontekster.

bottom of page