top of page
annie-spratt-FSFfEQkd1sc-unsplash.jpg

Det gode samarbejde efter corona?

 

Corona har vendt op og ned på mange ting. 

 

På de fleste arbejdspladser bliver man nødt til at finde nye måder at samarbejde og gøre tingene på, og det kan skabe problemer og frustrationer, som risikere at spænde ben for samarbejdet, resultaterne og arbejdsglæden. 

 

Men sådan behøver det heldigvis ikke at gå. For hvis man tager problemerne alvorligt og tager dem ved hornene, så kan man for det meste finde konstruktive løsninger på dem. Og ofte kan man finde nye måder at gøre tingene på, som er lige så gode som de gamle - og måske endnu bedre.  
 

Jeres virkelighed, jeres løsninger

 

Vi ved ikke, hvilke problemer, I oplever i forbindelse med corona, og vi ved ikke, hvad løsningerne er på dem. Vi ved heller ikke, hvilke nye muligheder corona skaber for jer, eller hvordan I kan få mest muligt ud af dem.

 

Det ved I selv. 

 

Det, vi kan hjælpe jer med, er at få talt sammen om de nye måder at samarbejde på, som corona har givet anledning til hos jer, samt på den baggrund at finde ud af, hvordan I vil organisere jeres samarbejde fremadrettet for at gøre det (endnu) mere effektivt og værdiskabende. 

Relevant for hvem?

 

Workshoppen henvender sig til alle ‘grupper’ af mennesker, som arbejder sammen på en arbejdsplads: Teams, ledergrupper, afdelinger, etc. Eller hele arbejdspladsen. 

 

Hvor stor gruppen er, har selvsagt betydning for, hvordan workshoppen skal skrues sammen, og derfor skræddersyr vi den selvfølgeligt til jeres virkelighed og behov. 

 

Udbytte

Nærmere bestemt er det intentionen, at workshoppen skal give jer: 

  • Indsigt i nye måder at samarbejde på, som corona har givet anledning til hos jer, som fungerer godt, og som I kan lære af, gøre mere af og bygge videre på 

  • Indsigt i de (eventuelle) problemer, som de nye måder at samarbejde på, som corona har givet anledning til hos jer: hvad handler problemerne om, hvad skyldes de, og hvilke konsekvenser har de for hvem?

  • Konkrete ideer, planer og aftaler i forhold til, hvordan I kan og vil organisere jeres samarbejde fremadrettet for at gøre det (endnu) mere effektivt og værdiskabende, og dermed få det bedst mulige ud af corona fremadrettet: både i forhold til at styre uden om problemer og frustrationer, og i forhold til at udnytte de nye muligheder, som corona har medført 

 

Dvs. det gælder både om at identificere og udforske det, der allerede fungerer godt, så I kan lære af det, blive med gøre det og gøre mere af det. Samt at identificere og udforske det, der ikke fungerer, så I kan holde op med at gøre det og gøre noget andet i stedet for. 
 

Form

Workshoppen guider jer gennem forskellige ‘øvelser’ i større og mindre grupper, hvor I får talt sammen og udvekslet erfaringer i forhold til de problemer, I oplever i forhold til corona, og hvor I får identificeret løsninger på problemerne og nye muligheder fremadrettet – herunder med afsæt i det, I allerede gør, som fungerer. 

 

Øvelserne/metoder, vi bruger, er meget enkle og lige på, så de ikke forstyrrer indholdet: I kommer bare til at tale sammen og arbejde med det, som er vigtigt for jer, på en meget struktureret måde, hvor alle bliver involveret og bidrager til processen. 

 

Hvor konkrete jeres løsninger, planer og aftaler bliver og skal være, afhænger både af jeres konkrete kontekst og behov, og af workshoppens omfang. Det finder vi ud af i fællesskab og på jeres præmisser.

 

Workshoppen kan afholdes online eller offline, og den kan vare en enkelt dag, eller den kan strække sig over flere dage. Den kan afholdes for en enkelt gruppe mennesker (for eksempel et team). Eller den kan afholdes ad flere omgange, hvor forskellige grupper først har deres egen workshop og senere en fælles workshop. 

 

Hvad der giver mest mening for jer, afhænger af jeres konkrete situation, og det finder vi ud af i fællesskab. 

 

Mere fokus på konflikter?

Hvis I oplever mange konflikter i kølvandet på corona, kan det være relevant for jer, at fokusere mere eksplicit på dem. Det kan vi også hjælpe jer med. Se her.

bottom of page