top of page

 

 

Det gode samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen

 

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) spiller en afgørende rolle, når det gælder om at skærpe medarbejdernes og ledelsens fokus på arbejdsmiljøet og gøre det til et fælles anliggende.

 

For at AMO kan lykkes med sine opgaver, er det vigtigt, at samarbejdet internt AMO og dialogen om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen fungerer. Både når tingene går godt, og når problemerne og konflikterne melder sig i en hektisk hverdag.

 

Derfor tilbyder Center for Dialog kurser, der styrker samarbejdet internt i AMO, og som styrker AMO medlemmernes dialog med kolleger og ledelsen om arbejdsmiljøet.

Kurset giver AMO viden og værktøjer til at:

  • Sikre en god dialog, som fundament for et effektivt samarbejde baseret på åbenhed og tillid

  • Forebygge konflikter og håndtere dem konstruktivt, når de opstår: som muligheder for at forstå problemerne og finde holdbare løsninger på dem

Kurset i praksis

Kurset tager udgangspunkt i AMO’s interne samarbejde og samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomhedens arbejdspladser:

Hvordan er det nu? Og hvad kan I gøre anderledes for at styrke samarbejdet og løse jeres opgaver endnu bedre?

Vi hjælper jer med at blive skarpe på det, der fungerer og ikke fungerer. Så I kan styrke det positive og finde løsninger på det, der spænder ben.

 

Vi går i dybden med de udfordringer, I slås med til dagligt, og træner konkrete cases: Vi analyserer vanskelige samarbejdssituationer og arbejder med, hvordan I kan løse dem, ved at prøve det af i praksis. 

 

Vi bruger simple og effektive ’teknikker’ til at styre dialogen. På den måde får I talt om det, der er vigtigt for jer, samtidigt med, at I prøver teknikkerne på egen krop. Det ruster jer til at bruge dem selv – på jeres interne møder i AMO og når I mødes med kollegaer og ledere på arbejdspladsen. 

 

Kurset skræddersys til jeres behov og muligheder.

bottom of page