top of page

SOLDATER AF RESERVEN 

 

I november 2017 hjalp vi deltagerne på Nordic Reserve Forces Symposium med at udvikle personlige strategier for, hvordan de kan få mere godt og mindre skidt ud af deres liv som soldater af reserven.

Soldater af reserven er soldater, der har et civilt arbejde som primære erhverv. De er generelt tilknyttet militæret, fordi det giver dem hen hel masse. Fællesskab, kompetencer, oplevelser, en oplevelse af at bidrage med noget vigtigt, etc. Men det kan også være vanskeligt for dem at balancere deres militære engagement med deres civile jobs og deres familieliv.

Under overskriften ’how to lead more rewarding lives as reservists’ satte Nordic Reserve Forces Symposium 2017 spot på denne problematik. Vi faciliterede en todages dialogproces for deltagerne – tyve soldater af reserven fra Norge, Sverige, England og Danmark – med fokus på, hvad de selv kan gøre for at maksimere udbyttet af deres tilværelse som soldater af reserven.

Med afsæt i enkle, strukturerede dialogformater hjalp vi deltagerne med at blive skarpe på de strukturelle rammer og forhold, der skaber værdi og problemer for dem. Og på, hvad de selv gør – og ikke gør – inden for de givne rammer, som skaber værdi og problemer for dem.

 

Vi gjorde det muligt for dem at erfaringsudveksle, blive inspireret af hinanden og identificere nye løsningsmuligheder i fællesskab. Og vi hjalp dem med at udvikle personlige strategier for, hvad de helt konkret kan gøre anderledes – og holde op med at gøre – for at styre udenom problemerne og få endnu mere ud af tilværelsen som soldater af reserven.

Deltagerne har afdækket hvilke betingelser, der skaber værdi og hvilke betingelser, der skaber problemer i deres tilværelse som soldater af reserven. Nu forholder de sig til, hvilke betingelser de har indflydelse på, og hvilke betingelser der ligger uden for deres kontrolsfære. Formål: at skabe klarhed over, hvor de bedst kan sætte ind for at skabe konstruktive forandringer.

Anna sætter gang i en TRIZ proces. 1) Deltagerne brainstormer på, hvordan de kan gøre deres liv som reservister komplet umuligt og åndsvagt og frustrerende for dem selv og alle andre. 2) De forholder de sig til, hvad de allerede gør, som minder om noget af det. 3) De reflekterer over spørgsmålet: ’Hvad kan jeg lige nu forpligte mig til at holde op med at gøre?’.

 

Formål med processen er at blive opmærksom på ting, vi allerede gør, som skaber problemer for os. Som afsæt for at kunne holde op med at gøre dem, og begynde at gøre noget andet og mere konstruktivt i stedet for. For det meste giver processen anledning til en masse nye tanker og indsigter. Og den skaber god energi, fordi det også er sjovt. 

bottom of page